Förutom sommarjobb stöder kommunerna också unga som sysselsätter sig själva, samt beviljar sommarjobbsedlar. Också sommarpraktikplatser erbjuds.

Kommunernas utbud på sommarjobb är lika stort som förut trots det ekonomiska läget säger Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Nästan 90 procent av kommunarbetsgivarna erbjuder sommarjobb till unga i sommar. Totalt sysselsätter eller stöder kommunerna ungefär 50 000 ungas sommarjobb.

– I kommunerna uppfattas sommarjobben som en möjlighet för unga människor att bekanta sig med jobb och karriärer som kommunen kan erbjuda. Detta bekräftas av att kommunernas utbud på sommarjobb redan länge varit relativt stabilt, konstaterar arbetsmarknadsforskare Riikka Krause.

Av sommarjobben är ungefär hälften kommunernas egna. Till exempel i Vasa kunde man innan februari månads utgång ansöka om nästan 450 sommarjobbsplatser. Nästan 2 070 ansökningar kom in.

Hälften av platserna till grundskoleeleverna

Av kommunerna erbjudna sommarjobbplatser är ungefär hälften riktade till grundskoleelever. En tredjedel av platserna är ämnade för studeranden.

Till exempel Kontiolahti (Kontiolax) kommun erbjuder i år cirka 100 sommarjobb till personer som fyller 16 år i år eller är äldre.

– Mångsidiga och växelverkande arbetsmiljöer samt uppgifter som förutsätter en öppen och glad attityd erbjuder en möjlighet för unga att utveckla de färdigheter som behövs i arbetslivet, skriver Kontiolahtis personalchef Sari Ahokas i ett meddelande.

Man erbjuder assisterande jobb inom flyttning av material och utrustning, ledning av barns och ungas fritidsverksamheter, renhållning, skötsel av utomhusområden, småbarnspedagogik och kommunikation.

Sommarjobben kan sökas via kommunens webbsida till och med 3.4.

Sommarjobbssedlarna stöder sysselsättningen

Förutom genom egna sommarjobbsplatser stöder kommunerna sysselsättningen av unga på många sätt. Till exempel i Åbo kan man ännu ansöka om sommarjobbssedlar.

Berättigad till en dylik sedel är unga Åbobor födda mellan åren 2004–2007 men arbetsplatsen behöver inte vara i Åbo. Med sedeln ersätter Åbo stad arbetsgivaren den ungas lönekostnader med 310 euro.

För att få en sommarjobbssedel bör Åboungdomarna självständigt ansöka om sommarjobb från företag, föreningar, organisationer, församlingar eller stiftelser.

– Kommunerna stöder också unga företagare. I vissa kommuner ger man sommarjobbsunderstöd till självsysselsättande 4H-företagare, säger Krause.

I Åbo hjälper sommarentreprenörsprogrammet unga att pröva på företagsamhet under sommaren. Programmet riktar sig till 17–29-åringar och man medverkar med en egen företagsidé. De entreprenörer som väljs med till programmet får en egen mentor till stöd.

Också sommarpraktik

KT uppmuntrar kommunarbetsgivare att erbjuda jobb till unga även genom sommarpraktikprogrammet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.

– Enligt KT:s information erbjuder var fjärde kommun sommarpraktikplatser via detta program. En del kommuner har motsvarande egna sommarpraktikplatser, säger Krause.

Till exempel Päijät-Sote erbjuder unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och söker personer till en månads vikariat i olika delar av Päijänne-Tavastland. Ansökningstiden går ut 15.3.

Platserna är avsedda för 14–17-åriga skolelever och studeranden från Päijänne-Tavastland. Det som erbjuds är olika assisterande jobb inom hemvården och boendeservicen för äldre samt tjänster för personer med funktionshinder.

KT sände en förfrågan om sommarjobb till alla kommuner och samkommuner i februari. Personalmängden hos de arbetsgivare som svarat på förfrågan täcker 80 procent av kommunernas personal.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.