Anna-Maja Henrikssons idé om en kortare arbetsvecka för vårdpersonalen får inget understöd från fältet.

SFP:s ordförande justitieminister Anna-Maja Henrikssons förslag om en fyradagars arbetsvecka, som togs upp under veckoslutet av Iltalehti, får inget nämnvärt stöd.

Enligt Henriksson skulle en fyradagars arbetsvecka, kombinerad med en förbättring i lönenivån, minska på personalens stress och göra vårdbranschen mer lockande.

Då man på måndag på initiativ av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) presenterade en arbetsgrupp som ska söka lösningar för social- och hälsovårdssektorns rekryteringsproblem, dök frågan upp.

Initiativet resulterade inte i några hurrarop.

– Min uppfattning är att vi redan har sådana tjänste- och arbetsavtal som möjliggör ibruktagande av lokala lösningar. Till exempel arbetstidsarrangemangen är något som man bör granska, också med beaktande av lokala omständigheter. Alla förslag är välkomna men då det gäller arbetstidsarrangemang så ser jag att man på arbetsplatserna kan hitta lokalt fungerande förfaringssätt, konstaterade Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorn FOSU:s verksamhetsledare Maria Löfgren.

Också JHL:s Päivi Niemi-Laine var inne på samma banor.

– Det är redan nu möjligt att ordna fyradagars arbetsveckor, dock finns här en risk för att arbetsdagarna på detta sätt blir förlängda. Eftersom olika slags praxis redan lokalt är i användning hör inte denna diskussion hemma på nationell nivå.

En ännu mer direktare kritik riktades mot justitieministerns modell av KT:s Markku Jalonen i en intervju för Helsingin Sanomat.

– Detta är en helt orealistisk framställning under dessa omständigheter. Om man gör mycket långa skift och, så att säga, fem dagars jobb på fyra dagar, så vågar jag ifrågasätta personalens orkande, säger Jalonen till HS.

Också Supers Silja Paavola instämmer med detta i HS:s intervju. På grund av arbetskraftbristen inom branschen är vårdpersonalen redan nu tvungna att jobba längre turer för att fylla alla arbetsskift.

– Dock skulle en höjning av lönenivån vara på sin plats. Personalen hamnar redan i nuläget göra förlängda dagar och dubbelskift samt avbryta semestrar för att komma till jobbet, säger Paavola i HS:s intervju.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.