Trädgårds- och parkarbete, städning och äldreomsorg. Trots coronan räknar kommunerna med att i år kunna erbjuda fler sommarjobb, praktikplatser och semestervikariat än under tidigare somrar. 

Antalet sommarjobb som kommunerna erbjuder har länge varit konstant. Men i år finns det betydligt fler sommarjobb än tidigare år. I Kommunarbetsgivarna KT:s enkät som gjordes i februari uppgav nästa 90 procent av de kommunala arbetsgivarna att de tänker erbjuda unga sommarjobb.

Omkring 59 000 unga kommer att erbjudas jobb i kommunerna i sommar. Det här kan jämföras med sommaren 2020 då antalet sommarjobb uppgick till 40 000.

– Kommunerna uppger att de kommer att anställa cirka 31 000 unga sommarjobbare i sommar. Dessutom blir cirka 28 000 unga sysselsatta med hjälp av sommarjobbssedlar som kommunerna erbjuder företag och organisationer, berättar Riikka Krause, arbetsmarknadsutredare vid KT.

Grundskoleelever och gymnasister

Ungefär hälften av de sommarjobb kommunerna erbjuder riktar sig till grundskoleelever och gymnasiestuderande. Omkring en tredjedel av sommarjobbarna studerar till ett yrke. Bland dessa finns också universitetsstuderande.

Typiska sommarjobb i kommunerna är park- och trädgårdsarbete, städning och underhållsarbete samt underhållsarbete vid idrottsanläggningar. Många kommuner erbjuder också uppgifter inom kultur- och ungdomssektorn.

Inom vårdsektorn och småbarnspedagogiken anställs studerande i branschen för praktik och som semestervikarier bland annat inom omsorgen för äldre, barn och personer med funktionsvariation. Kommunerna drar nytta de unga också i marknadsföring och uppgifter inom sociala medier.

Möjlighet att bli bekant med  kommunsektorn

KT uppmuntrar de kommunala arbetsgivarna att i mån av möjlighet erbjuda unga sommarpraktik enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.

– Enligt vår enkät erbjuder var fjärde kommun sommarpraktikplatser för unga. En del kommuner har egna sommarpraktikprogram. Sommarpraktik ger en fin möjlighet för de unga att bekanta sig med kommunalt arbete och kan locka dem att senare söka jobb i kommunsektorn, säger Riikka Krause.

Sommarjobb trots coronapandemin

Antalet sommarjobb som kommunerna erbjuder har varit oberoende av konjunkturer.

– Coronasituationen medför en viss osäkerhet kring årets sommarjobb och praktikplatser. Situationen kan förändras och arbetsgivarnas verksamhet kan begränsas så att de planerade sommarjobben och praktikplatserna måste ställas in, säger Riikka Krause.

I fjol minskade antalet kommunala sommarjobb, eftersom många kommunala tjänster pausades på grund av coronaläget. Omkring hälften av de kommuner som deltog i KT:s enkät uppgav att antalet sommarjobb minskade i kommunen år 2020 jämfört med 2019.

– Av enkätsvaren framgår att kommunerna vill ordna sommarjobb för unga. I fjol strävade kommunerna efter att anställa unga, trots att coronaläget under våren gjorde att situationen såg illa ut. Sommarjobb erbjöds när restriktionerna lättade. Antalet sommarjobb blev bara fem tusen färre än året innan, berättar Krause.

Så gjordes enkäten

  • Kommunarbetsgivarna KT:s enkät utfördes 3–18 februari.
  • I enkäten tillfrågades kommunerna om sommarjobben för unga i år och i fjol.
  • KT:s enkät skickades till alla kommuner och samkommuner.
  • Personalen hos de kommunala arbetsgivare som svarade utgör 73 procent av de kommunalt anställda.