Främst är det närvårdare, sjukskötare och lärare i grundskolans övre klasser och gymnasier som pensioneras, framgår av Kevas prognos.

Pensionsförsäkraren Kevas pensioneringsprognos visar att var tredje anställda inom kommunsektorn går i pension under de kommande tio åren.

Pensionsdirektören Eija Korhonen säger i ett pressmeddelande att den snabba pensioneringstakten utmanar arbetsgivare att se över hur arbetet är organiserat och fundera på hur de som lämnar arbetslivet kan ersättas, speciellt utanför tillväxtcentren.

Enligt prognosen kommer 23 procent av arbetstagarna att nå pensionsålder och uppskattningsvis 10 procent går i pension på grund av arbetsoförmåga. Detta alltså inom 10 års tid.

De flesta som går i pension tillhör stora yrkesgrupper, som till exempel vårdare och lärare. Prognosen uppskattar att 18 300 närvårdare, 12 700 sjukskötare och 13 400 grundskolelärare och gymnasielärare är på väg att gå i pension.

– Utgående från statistiken verkar det som att till exempel närvårdarna nu kan välja var de vill jobba, säger Korhonen.

Relativt sett är det främst massörer, överskötare, arbetstagare inom hemtjänster, överlärare på yrkeshögskolor och skötare inom psykiatrisk vård som går i pension. Minskningen är minst bland förstavårdare, ungdomsledare och specialiserade läkare.

Regionalt sett drabbar pensionsvågen främst Norra och Östra Finland. Minst känns den av i Nyland och Österbotten.

Prognosen bygger på uppskattningar av 527 000 kommunalt anställdas pensioneringsbenägenhet under åren 2022–2041.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.