Vi är en arbetshandske för stadens tillväxt, säger Åsa Björkman, vd för staden Jakobstads fastighetsbolag Ebba.

– För att staden ska växa måste det finnas hyresbostäder att erbjuda inflyttarna. Har vi inga bostäder att erbjuda flyttar ingen till Jakobstad.

Just nu satsar fastighetsbolaget Ebba på att bygga rekryteringsbostäder för personer som fått ett jobb i Jakobstadsregionen och som flyttar till staden. Det första rekryteringsbostäderna ska stå inflyttningsklara i maj i nästa år. Totalt kommer Ebba att bygga 14 rekryteringsbostäder, samtliga i parhus.

– I rekryteringsbostäderna är avtalstiden begränsad. Efter 2 år måste hyresgästen senast flytta ut, hyresavtalet förlängs inte, berättar Björkman. Ifall man inte trivs får man naturligtvis flytta ut med normal uppsägningstid, tillägger hon.

Bakgrunden till rekryteringsbostäderna är det enorma rekryteringsbehov som regionens näringsliv har för de kommande åren. En kartläggning som utvecklingsbolaget Concordia har gjort visar att det akuta rekryteringsbehovet i regionens kommuner Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Pedersöre uppgår till strax under 1000 nyanställningar i år. Om två är räknar företagen med ytterligare 1200 nyanställningar till. Arbetsplatserna finns främst inom den tillverkande industrin.

 – Genom att erbjuda rekryteringsbostäder kan vi matcha näringslivets behov. Företagens rekrytering ska inte få fallera på att det inte går att hitta en attraktiv hyresbostad, slår Björkman fast och berättar att det har hänt att nyanställda tvingats tacka nej till jobberbjudanden i Jakobstadsregionen på grund av att de inte har hittat en lämplig bostad.

– För en nyinflyttad är det naturligast att bo på hyra den första tiden för att lära känna sin nya hemort. Men utbudet av lediga bostäder på den privata hyresmarknaden i Jakobstad är begränsat och själva har vi 60 i kö – och kön växer hela tiden. Därför behövs det fler hyresbostäder i Jakobstad – bland annat för målgruppen nyinflyttade, säger Björkman.

Rekryteringsbostäderna byggs av yrkesskolan Optima som elevarbetet.

– Visar det sig att modellen inte fungerar, är vi naturligtvis beredda att tänka om och omvandla rekryteringsbostäderna till vanliga hyresbostäder utan tidsbegränsning, påpekar Owe Sjölund, styrelseordförande i Ebba.

Jakobstad samlade sina hyresfastigheter i ett bolag år 2014. Åsa Björkman har varit vd för Fastighets AB Ebba sedan 2016.

 

Centralisering gav slagkraft

Jakobstad grundade Fastighets AB Ebba år 2014. Före det var de kommunala hyresbostäderna i Jakobstad utspridda på 17 fastighetsbolag och 25 olika adresser med disponenttjänsterna utlagda på ett flertal olika privata aktörer. Trots att ägaren var den samma för samtliga hyreshus, var hyresmarknaden allt annat än jämlik.

– Det fanns rika fastighetsbolag med gott om pengar i kassan och fattiga bolag som inte hade råd ens med de mest nödvändiga reparationerna, berättar Björkman.

Därtill fanns det ett överutbud på familjelägenheter i trevåningshus utan hiss och på studentbostäder med delat kök – bostäder med liten efterfrågan.

– Vår fastighetsmassa är gammal, de flesta bostäderna byggdes under tillväxtåren på 1960-talet. Sedan dess har boendestandarden stigit markant. Idag hör mikrovågsugn och diskmaskin till grundutrustningen i en bostad. Men placerar man dagens maskiner i ett kök från 1960-talet räcker bänkytorna inte till, säger Björkman.

– I dagens standard ingår även hiss, datanät och öppna planlösningar, påpekar Owe Sjölund.

Det nybildade bolaget Ebba fick börja verksamheten med att städa upp, sälja, sanera och riva. Bland annat revs några äldre hyreshus och ett internat för studerande.

– De hyreshus som revs var i så dåligt skick att det hade blivit för dyrt att sanera, säger Sjölund.

Boenderådgivare med låg tröskel

Åsa Björkman blev vd för Ebba 2016. Hon började sitt uppdrag med att bygga upp den egna administrationen genom att ta hem hyresförmedlingen och den service som varit utlagd på privata aktörer. Idag har Ebba en personal på sju personer och en boenderådgivare som man delar med staden Jakobstad.

Boenderådgivaren, som är en unik service i städer av Jakobstads storlek, kopplas in när någon av hyresgästerna exempelvis börjar släpa efter med hyran, eller när andra problem kopplat till boendet uppstår.

– Boenderådgivaren är en frivillig lågtröskelservice som fungerar som en länk mellan hyresgäst och hyresvärd, förklarar Björkman.

År 2019 fanns det en boenderådgivare i 54 kommuner, det här enligt ARA:s klassificering och statistik. Boenderådgivaren i Jakobstad har sin mottagning i Ebbas lokaler, men står till alla hyresgästers förfogande, också de som hyr på den privata marknaden. Rådgivaren som är socionom till utbildningen har hjälpt hyresgäster att göra upp avbetalningsplaner för obetalda hyror, hon har kopplat in minnesrådgivningen om hyresgästen börjat glömma att betala hyran eller att ta ut skräpet. Hon har också hjälpt hyresgäster att ansöka om bostadsbidrag med mera.

– Det är viktigt att komma ihåg att det även händer att hyresvärden är källan till problemet, påpekar Owe Sjölund. Också då har boenderådgivaren möjlighet att gripa in.

Verksamheten självbärande

Verksamheten drivs enbart med hyresintäkter, investeringarna finansieras med lån. Endast en av fastigheterna har finansierats med statliga ARA-pengar, resten av investeringarna genomförs med normala banklån med staden som borgenär.

– Vår verksamhet är och skall vara självbärande, understryker Björkman.

Ebba förvaltar ett bostadsbestånd på ca 500 hyresbostäder och 180 seniorbostäder samt ett antal bostäder och boenden för specialgrupper så som handikappade, missbrukare osv. Bolaget omsätter ca 4,2 miljoner på årsbasis. Investeringsbudgeten har varit ungefär lika stor som omsättningen de senaste åren.

I det bostadspolitiska programmet som godkänts av stadens fullmäktige heter det att Jakobstad, i praktiken Fastighets AB Ebba, ska bygga 70 – 100 nya bostäder i stadens centrum fram till år 2040. Tyngdpunkten ska ligga på små bostäder och på sanering av det befintliga bostadsbeståndet.

– Just nu är Jakobstad inne i ett intressant läge med företag som behöver arbetskraft för att växa. Ebba tror också på tillväxt och inflyttning. Därutöver måste vi lyckas med att integrera våra nyfinländare så att de hittar jobb på orten och stannar kvar, säger Åsa Björkman.

Owe Sjölund och Åsa Björkman ser fastighetsbolaget Ebba som en viktig pusselbit och en arbetshandske för staden Jakobstads tillväxt.

– Utflyttningstrenden kommer att vända, egentligen har den redan vänt. Nu väntar vi bara på ketchupeffekten, säger Sjölund.

Empirefastigheten vid torget kommer efter renoveringen att inrymma 16 studentbostäder.

 

Aktuella projekt

  • Villa Jung, (efter arkitekten Bertel Jung som föddes i Jakobstad 1872). Ett privat åldringshem som byggs om till ett effektiverat serviceboende och seniorbostäder. Inflyttningsklart i oktober 2021.
  • Storgatan 10, empirefastighet invid torget från 1830-talet. Fastigheten har varit handelshus och hem för en köpmansfamilj, bankkontor, socialkontor, polisstation och Arbetarinstitut. Nu byggs den anrika fastigheten om till 16 moderna studentbostäder. Inflyttningsklar höstterminen 2022.
  • Köpmansgränd, planerat nybygge. 46 bostäder i två våningshus i trä med bilpool, gemensamma samlingsutrymmen och trädgård. Fullmäktige har godkänt detaljplanen, besvärstiden pågår ännu under juni 2021.
  • Amerikagatan 2, tidigare butiks- och restaurangfastighet. Vad fastigheten ska användas till är ännu öppet.
  • After Eight-kvarteret, byggrätt för 10 stödbostäder. Tidtabellen är ännu öppen.