Raino Vastamäki

Raino Vastamäki

Raino Vastamäki är forskningsdirektör vid Eficode. Han ansvarar för ett forskningsteam som är specialiserat på användbarhet för digitala tjänster. Gör användbarhets- och tillgänglighetstester och svarar för användbarhet och tillgänglighet i utvecklingsprojekt.