Minna Punakallio

Minna Punakallio

Kommunförbundets chefsekonom går till botten med ekonomiska frågor och rätar ut nationalekonomiska knutar till något vi alla kan förstå.