Erika Strandberg

Erika Strandberg

Erika Strandberg arbetar som specialplanerare i beredningsorganisationen för vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland och är därför tjänstledig från sitt arbete som förvaltningschef i Kimitoön.