Pargas gjorde helomvändning i kommunikationschefsfråga – samtidigt som Grandell blev förvaltningschef

28.9.2021

Elva hade sökt tjänsten som kommunikationschef. Tre hade kallats till en andra intervju.

Det blev som väntat Hanna-Maria Grandell, förv.mag. från Lojo, som valdes till tjänsten som förvaltningschef i Pargas. Stadsstyrelsens beslut på måndagen var enhälligt.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla förvaltningsprocesser i Pargas stad och ansvara för juridisk rådgivning gällande stadens verksamhet och procedurer. Det handlar om en nyinrättad tjänst. Frågan om tjänsten blev aktuell då Pargas stadsjurist, som tidigare lett förvaltningstjänsterna, beviljades avsked i våras.

Stadsstyrelsen i Pargas var oenig i frågan, och beslut om att lediganslå tjänsten i maj kom efter omröstning. Ansökningstiden förlängdes också, då bara två personer sökte jobbet inom den första utsatta tiden.

Om förvaltningschefstjänsten varit en motig fråga så verkade tillsättandet av en kommunikationschef i Pargas framskrida smidigare. Tjänsten hade blivit öppen efter att Anne-Maarit Itänen lämnade jobbet i juni.

Elva personer sökte tjänsten, av vilka tre – Jesper Alm, Mona Lehtonen och Hanna Guseff – kallades till en andra intervju.

På mötet i måndags lade stadsdirektör Patrik Nygrén ändå inte fram något namn på ny kommunikationschef. I stället föreslog Nygrén att rekryteringsprocessen avslutas, att ingen av de sökande väljs till den ordinarie befattningen som kommunikationschef och att näringslivschefen utreder alternativa möjligheter för att sköta kommunikations- och marknadsföringstjänster.

Det här förslaget omfattades enhälligt att stadsstyrelsen, meddelar ordförande Gunilla Granberg (SFP).

Granberg säger att de tre som kallades till intervju har goda kompetenser. Att man nu inte valde en kommunikationschef hänger dels ihop med social- och hälsovårdsreformen, som strukturerar om kommunen och lämnar frågan om vilka kompetenser som behövs obesvarad än så länge, skriver Granberg i ett e-postmeddelande.

– Rekryteringen påbörjades av den gamla stadsstyrelsen, i somras, i ett läge då beslut inte ännu tagits om vårdreformen.

Dels hänger beslutet ihop med att staden vill att den nyanställda förvaltningschefen och turismchefen komma in i organisationen, och sedan kartlägga hurdan kunskap som saknas.

– Näringslivschefen finner förhoppningsvis en bra tillfällig lösning i detta mellanläge, skriver Granberg.

Det här kan innebära en att anställa en ”förändringskommunikatör” för ett år, kommunikationen som köptjänst.

Artikeln uppdaterades 28.9 klockan 16.55 med Granbergs kommentarer.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här