Efter intervjuer och konsultutredning stod staden med tre jämbördiga kandidater.

Pargas stad har sökt en förvaltningschef sedan början av sommaren. Det handlar om en nyinrättad tjänst, som blev aktuell då Pargas stadsjurist sade upp sig.

Tjänsten lediganslogs i maj – efter omröstning i en oenig stadsstyrelse – och ansökningsperioden förlängdes i juni då bara två personer sökt jobbet.

I slutändan sökte fyra personer tjänsten. Efter intervjuer ansåg rekryteringsgruppen att tre av dem – Thomas Flemmich, Hanna-Maria Grandell och Marika von Schoultz – var lämpliga kandidater.

AnnonsStaden tog till konsulthjälp för att få fram mera information om de sökandes kompetensprofiler. Konsulten från Mercuri Urval kom fram till att samtliga kunde rekommenderas för tjänsten, men med olika kompetensprofiler.

Efter att Flemmich dragit tillbaka sin ansökan är förslaget på stadsstyrelsens möte på måndag att Hanna-Maria Grandell, förv.mag. från Lojo, väljs till tjänsten som förvaltningschef.

På mötet väljer stadsstyrelsen också ny kommunikationschef. Beslutsförslaget om den tjänsten ges på själva mötet.