Mats Brandt fortsätter som stadsdirektör på deltid fram till juli, men lovar besked om framtiden i maj

Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt säger att han i grunden är kommunalare. Jobbet som strategidirektör har medfört viss stress.
Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt säger att han i grunden är kommunalare. Jobbet som strategidirektör har medfört viss stress. (Dan Lolax)
10.5.2021

Exakt när Brandt övergår helt till jobbet som strategidirektör för samkommunen Österbottens välfärdsområde beror på hur social- och hälsovårdsreformen avancerar.

Mats Brandt fortsätter dela sin tid mellan jobben som stadsdirektör i Nykarleby och strategidirektör för Österbottens välfärdsområde.

Brandt hade ansökt om fortsatt tjänsteledighet på deltid, fram till 30.6, och stadsstyrelsen i Nykarleby beviljade hans ansökan på måndag kväll.

Brandt säger att vad som sker efter den sista juni är ännu öppet och beror på social- och hälsovårdsreformens tidtabell. Österbottens välfärdsområde har budgeterat för att de ledande tjänstemännen jobbar deltid ännu under detta år. Om vårdreformens tidtabell håller och välfärdsområdet får beredningspengar kan det påverka tidpunkten för när Brandt börjar jobba för välfärdsområdet på heltid.

Klart är dock att stadsstyrelsen redan i slutet av maj måste ta ställning till vad som sker med stadsdirektörstjänsten efter juni, säger Brandt.

Grundlagsutskottet väntas komma med ett betänkande om reformen inom kort. Kan det betyda att du övergår på heltid till välfärdsområdet redan i slutet av sommaren eller i höst, om utskottets betänkande inte förorsakar problem för reformen?

– Det är sådant som vi nu spekulerar kring. Scenarierna beror på vad som händer med reformen och vilka stadens behov är. Tidtabellen är inte klar ännu. Klart är att jag övergår till välfärdsområdet så fort som möjligt och att staden ska få ett besked om när detta sker, senast på det sista stadsstyrelsemötet i maj.

Stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp har varit nöjda med arrangemanget. Har du själv varit så nöjd att du tycker att det vore vettigt att förlänga det också efter juni?

– Det måste arbetsgivaren ta ställning till. Klart det är stressigt att ha två arbetsgivare. Jag är mest bekväm i rollen som kommunalare och där har det fungerat bra. Vi har lyckats avancera saker och det framskjutna valet har lugnat läget. Men efter kommunalvalet förstår jag att nya fullmäktige vill ha en stadsdirektör som jobbar 100 procent. När det sker i praktiken får vi se, för det tar tid at rekrytera. Jag är flexibel men det är inte jag som bestämmer detta. Maj månad utvisar vad som händer med reformen. Blir den av kan min övergång ske snabbare men exakt när vet jag inte.

Har stressen funnits i jobbet som strategidirektör?

– Det är min personliga stress. Det är ett nytt arbetsfält och det är en skillnad mellan att ha 400 anställda, och en budget på 50 miljoner, och 7 000 anställa och något helt annat i budgetväg. Det stora okända är något man måste vara ödmjuk inför och där känner jag mig otillräcklig. Men det är nytt och stort för alla och jag hoppas att de är nöjda med mig på välfärdsområdet.

Du säger att samkommunen utgår från att vårdreformens tidtabell håller. Men har ni en plan B om grundlagsutskottets betänkande skjuter fram ibruktagandet av välfärdsområdena med ett år?

– Jag tror att det bara är till vår fördel om så sker, för det ger oss mera tid att komma vidare i förändringarna. Reformen är inte i alla aspekter till fördel för Österbotten, till exempel är finansieringen problematisk. Den nuvarande samkommun-modellen har en frihetsgrad som reformen inte för med sig och vårt arbete stannar inte upp även om reformen gör det. Tvärtom är det då större orsak att avancera det vi kan på frivillig väg. Man kan säga att reformen är plan B. Vi anpassar oss till den om den blir av. Om den inte blir av får vi ett Österbottens välfärdsområde med större frihetsgrad.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här