Jakten på en ny stadsdirektör kunde inledas först i sommar, eventuellt först i augusti.

I fredags löpte tjänstledigheten ut för Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt.

Det var i november i fjol som stadsstyrelsen beviljade Brandt 50 procents tjänstledigt i sex månader, efter att han utsetts till strategidirektör för Österbottens välfärdsområde.

Ett halvt år har gått och stadsstyrelsens ordförande Maria Palm (SFP) konstaterar att nu är tiden då besked ska ges.

– Men jag har inga besked att ge. Brandt kommer denna vecka att diskutera med välfärdsområdet och med Nykarleby stad om hur vi går vidare.

Är Mats Brandt tillbaka som stadsdirektör till 100 procent i detta nu?

– I princip skulle det här vara första dagen i så fall men vi har inget beslut om vad som sker från och med maj. Det tas nästa vecka då stadsstyrelsen möts. Jag ser ingen orsak att ordna ett extra möte för den här sakens skull, säger Palm och poängterar att Brandt delat sin tid mellan Nykarleby och en samkommun där staden är delägare.

Palms poäng är att det arbete som Brandt gör för Österbottens välfärdsområde gynnar Nykarleby, eftersom det borgar för en smidig övergång för social- och hälsovårdstjänsterna – vare sig vårdreformen blir av eller inte.

Palm säger att stadens ledningsgrupp och stadsstyrelsen så långt varit nöjda med arrangemanget.

Stadsstyrelsen har signalerat att Brandt gott och väl kunde fortsätta med halvtidsarrangemanget, till och med så att han jobbar 60 procent för välfärdsområdet och 40 procent för staden.

Något beslut om detta finns dock som sagt ännu inte. Ett sådant tas tidigast nästa vecka, men Palm konstaterar att en fortsatt tjänstledighet för Brandt kan vara motiverad eftersom fullmäktige möts först i juni.

Skulle Brandt säga upp sig och börja jobba enbart för välfärdsområdet redan nu, och inte vid årsskiftet, kan tjänsten lediganslås tidigast i juni.

– Framskjutningen av kommunalvalet väcker också diskussionen om huruvida det är gamla fullmäktige som ska inleda processen, eller om man ska invänta det som tillträder i augusti, säger Palm.

Kommuntorget har inte nått Mats Brandt.