Medan Kaskö toppar med den högsta andelen pensionärer i nyinvalda kommunfullmäktige ligger Esbo, Helsingfors och Grankulla i andra ändan av spektret. I Esbo valdes endast en pensionär in i fullmäktige, medan Grankulla och Helsingfors är helt utan pensionärer. De är undantag bland tvåspråkiga kommunerna, av vilka de flesta ligger över medeltalet vad gäller andelen invalda pensionärer.

Bland kommunalvalskandidaterna var pensionärerna vanligare i de tvåspråkiga kommunerna: femton procent av alla som ställde upp hade uppget ”pensionär” som yrke. I de helfinska kommunerna var endast tre procent pensionärer. I listan på den invalda nedan ser man att två tredjedelar, (21 av 33) av de tvåspråkiga kommunerna ligger över landets medeltal, 10 procent pensionärer av de invalda.

Grafiken nedan visar hur andelen pensionärer ändrat i de tvåspråkiga kommunerna. I Ingå har andelen sjunkit mest, medan andelen är oförändrad i åtta tvåspråkiga kommuner. Förutom andelen var även ökningen bland pensionärer störst i Kaskö.

Läs mer: I Kaskö är varannan invald pensionär – kolla yrke och ålder på de invalda i din kommun

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Hej, att Helsingfors inte har några pensionärer i fullmäktige stämmer inte. T.ex. Björn Månsson (SFP) är pensionär. Samma sak gäller i en del andra kommuner. Kandidater som är pensionärer kör med sin gamla yrkesbeteckning. När jag kollade hur det gått för en del kandidater som är aktiva inom Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar hittade jag ytterligare exempel. Egentligen hade det varit mera rättvisande att titta på kandidater som fyllt 65.

  2. Hej, tack för kommentaren!

    Vi valde att göra kategoriseringen enligt vad kandidaterna själva uppgett i kandidatuppställningen. Dvs. Björn Månsson har inte uppgett att han är pensionär och räknas därför inte med i siffrorna här. Tar man endast alla över 65 missar man igen kandidater som är yngre än det som pensionerat sig av olika orsaker, och inkluderar folk (t.ex. företagare) som är yrkesverksamma och inte vill klassas som pensionärer.

    (i grafiken i den här andra artikeln ser man vad kandidaterna uppgett som yrke: http://kommuntorget.fi/grafik/grafik-kasko-ar-varannan-invald-pensionar-kolla-yrke-och-alder-pa-de-invalda-din-kommun/. Vyn är aningen begränsad på mobilapparatter tyvärr, fungerar bättre på dator.)

    Vi valde att se på alla kommuner i Finland och därför endast förlita oss på uppgifterna som kandidaterna uppgett snarare än härleda det från olika andra källor och ville inte heller tillskrivakandidater yrke/status de inte själva uppger i det här fallet. Och i den här grafiken ville jag ha fokus på yrke hellre än ålder i den här artikeln.