Grafik: Inga pensionärer i Helsingfors- och Grankullafullmäktige

12.4.2017

Medan Kaskö toppar med den högsta andelen pensionärer i nyinvalda kommunfullmäktige ligger Esbo, Helsingfors och Grankulla i andra ändan av spektret. I Esbo valdes endast en pensionär in i fullmäktige, medan Grankulla och Helsingfors är helt utan pensionärer. De är undantag bland tvåspråkiga kommunerna, av vilka de flesta ligger över medeltalet vad gäller andelen invalda pensionärer.

Bland kommunalvalskandidaterna var pensionärerna vanligare i de tvåspråkiga kommunerna: femton procent av alla som ställde upp hade uppget ”pensionär” som yrke. I de helfinska kommunerna var endast tre procent pensionärer. I listan på den invalda nedan ser man att två tredjedelar, (21 av 33) av de tvåspråkiga kommunerna ligger över landets medeltal, 10 procent pensionärer av de invalda.

Grafiken nedan visar hur andelen pensionärer ändrat i de tvåspråkiga kommunerna. I Ingå har andelen sjunkit mest, medan andelen är oförändrad i åtta tvåspråkiga kommuner. Förutom andelen var även ökningen bland pensionärer störst i Kaskö.

Läs mer: I Kaskö är varannan invald pensionär – kolla yrke och ålder på de invalda i din kommun

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här