Förbundet vill lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling.

Med exakt hundra dagar kvar till kommunalvalet påminner Kommunförbundet om att det är hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om.

Täckande och mångsidiga kandidatlistor och ett höjt valdeltagandet kräver att kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggörs, menar förbundet.

– Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen i ett pressmeddelande.

I sin riksomfattande kommunalvalskampanj betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster.

Effektiva klimatåtgärder och tryggande av naturens mångfald sker i sista hand alltid på lokal nivå i kommunerna, betonar förbundet. Beslut som fattas inom kommunpolitiken är avgörande för hållbarheten.

Vad har kommunerna råd med?

Men kommunen skapar också utrymme för företagande och förutsättningar för framgång, och förbundets vice verkställande direktör Timo Reina säger att sysselsättningsförsöken, som inleds i mars, är ett bra exempel på hur kommunerna genom sina åtgärder kan påverka sysselsättningen i en positiv riktning.

– I stället för försök borde man tala om en framtida verksamhetsmodell, säger Reina.

Arbetet sker alltså alltid på kommunal nivå, menar Kommunförbundet. Kommunen skapar en möjlighet för arbete och arbetssökande att mötas, och är ett hem för företagare och företag.

Social- och hälsovårdsreformen gör kommunerna i allt högre grad till kommuner för barn och unga, heter det i förbundets pressmeddelande.

Och medan många tjänster fungerar bra i kommunerna är frågan hur dessa kan säkerställas även i fortsättningen.

Kommunförbundet uppmanar beslutsfattare att fråga sig vad kommuner har råd med i framtiden. Fullmäktigeledamöterna har en viktig roll när det gäller att hitta hållbara lösningar för den kommunala ekonomin, menar förbundet.

LÄS OCKSÅ: Väljarna vinner inget på att kommunalvalet blir en förtroendeomröstning om regeringens politik