Öppna Kommunförbundets webbplats
24.11.2020 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Hur påverkar vårdreformen kommunernas ekonomi?

Workshop: Så tolkar du Finansministeriets finansieringskalkyler

För vem? Ekonomidirektörer, finanschefer och andra som jobbar med ekonomiska frågor i kommunen.
Med vem? Benjamin Strandberg, sakkunnig i kommunalekonomi

Vi ordnar ett öppet Teams-möte tisdagen 24.11 kl. 9-10.30 där vi går igenom de finansieringskalkyler som Finansministeriet publicerade den 1.10.

Du hittar finansieringskalkylerna här: https://soteuudistus.fi/sv/finansieringskalkyler

Under workshopen går vi igenom kommunernas finansieringskalkyler: kommunernas ekonomiska balansläge och den ändrade balansen i samband med social- och hälsovårdsreformen, utjämningsmekanismerna samt statsandelarna.

Dessutom berör vi de kommande vårdlandskapens statliga finansiering samt de omaka kostnaderna och inkomsterna som överflyttas från kommunerna.

Workshopen leds av Benjamin Strandberg, sakkunnig i kommunalekonomi.

Tillfället är gratis men kräver förhandsanmälan senast 23.11 kl. 12.