Öppna Kommunförbundets webbplats
29.09 - 13.10.2020 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Webbinarium om specialomsorg, del 1-3

Har du koll på hur socialvårdslagen förhåller sig till specialomsorgen och hur omsorgen påverkas i framtiden?

Under tre förmiddagar, en gång per vecka, går vi igenom både juridiska och praktiska aspekter av specialomsorgen. Webbinarierna ordnas tisdag 29.9.2020, 6.10.2020 och 13.10.2020 kl. 9-12.

Alla moment kommer att varvas med praktiska tips, exempel på tillvägagångssätt för socialarbetare, lagstiftning, rättspraxis och tolkningar. Ni kommer också själv att få vara aktiva under webbinariet. Vi tar gärna emot frågor och funderingar på förhand som vi kan behandla under webbinariet.

Under webbinarierna går vi igenom hur den nuvarande socialvårdslagen förhåller sig till specialomsorgen, vem som hör till specialomsorgen och hur vårdreformen kan komma att påverka specialomsorgen i framtiden. Vi tittar också på hur hur besluten för tvångsåtgärder ska se ut. Utöver det går vi igenom utvärderingen av servicebehovet, kommunens prövningsrätt och servicepaletten. Är en kommun bunden av färdig service och paketlösningar?

Som föreläsare på alla tre avsnitt fungerar:
Ulrika Krook, universitetslärare, jur.mag., VH, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Martina Nygård, specialist och ledande socialarbetare, THL

Program:

Förmiddag 1: Tisdag 29.9.2020

9.00 – 10.00 Specialomsorgens plats i hierarkin
Ulrika Krook, universitetslärare, jur.mag., VH, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

• Vad betyder det att specialomsorgen är sekundär till den allmänna socialservice och funktionshinderservicen?
• Vad innebär det att specialomsorgen i en del av fallen är primär?
Kommentar Martina Nygård, specialist och ledande socialarbetare, THL

Paus 10.00 – 10.10 Paus

10.10 – 11.15 Specialomsorgens målgrupp
• Lagstiftning, CRPD, HSL, Specialomsorgslagen
• Bedömning av målgrupp
• Rättsfall och diskussion,

11.15 -11.20 Bensträckare

11.20 – 12.15 Inledning specialomsorgsbeslut och – program
• Skillnad och förhållande till andra planer och beslut inom funktionshinderservicen
• Kan kommuner skriva dem själv
• Praktiska exempel

Förmiddag 2: Tisdag 6.10.2020

9.00 – 10.00 Forts specialomsorgsbeslut och – program
• Introduktion via THL:s elektroniska handbok om funktionshinderservicen
• Formkrav
• Inledning innehåll

10.00 – 10.10 Paus

10.10 – 11.15 Utvärdering och bedömning av servicebehov
• Tillvägagångssätt
• Delaktighet

11.15 – 11.20 Paus

11.20 – 12.15 Specialomsorgsprogram fortsätter
• Innehåll fortsätter
• Program eller beslut
• Förslaget till SOTE och hur det påverkar specialomsorgsprogrammen

Förmiddag 3: Tisdag 13.10

9.00 – 10.00 Specialomsorgsprogram
• En gång specialomsorgsprogram, alltid rätt till specialomsorgsprogram?
• Uppföljning och möjligt avslutande
• Ändringssökande
• Delegering av beslut

10.00 – 10.10 Paus

10.10 – 12.00 Tvångsåtgärderna och deras beslut

Webbinarierna ordnas tisdag 29.9.2020, tisdag 6.10.2020 och tisdag 13.10.2020. Du kan anmäla dig till ett, två eller tre avsnitt enligt det som passar dig själv bäst.