25.08.2020 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Webbinarium om elevvårdens framtid

Kommunförbundet inleder hösten med en diskussion om förslaget att överföra elevvården från kommunerna till de kommande vårdlandskapen tisdagen 25.8 kl. 10-12.

Vad innebär förslaget att överföra elevvården (skolkuratorer och -psykologer) från kommunerna till vårdlandskapen för bildningssektorn, kommunerna, elever och lärare? Hur påverkar förslaget den svenskspråkiga servicen?

På programmet sakkunniginlägg av:

Johanna Lindholm, sakkunnig vid Folktinget
Maria Sämskar, vikarierande undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsens svenska enhet
Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo
Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör i Pargas
Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm
Terhi Päivärinta, direktör för enheten för undervisning och kultur vid Kommunförbundet

Efter inläggen blir det diskussion mellan talarna och publiken.

Diskussionen leds av Christina Gestrin och Linda Grönqvist från Kommunförbundet.

Webbinariet riktar sig i första hand till förtroendevalda och tjänsteinnehavare  i kommunerna men är öppet för alla.

Tillställningen är en del av Kommunförbundets projekt Hållbar utveckling i Svenskfinland

Det kostar inget att delta, men för att få länken till webinariet som ordnas via Teams bör du anmäla dig. Länken till evenemanget skickas per e-post någon dag på förhand.

Välkommen!