Banner: Kostnadsfritt webbinarium om automatiserad ekonomirapportering.
13.05.2020 | On-line
Inspirera andra! Dela evenemang

Vem betalar kostnaderna för social- och hälsovården när hemkommunen byts?

Vem har kostnadsansvar inom social- och hälsovården då hemkommunen byts? När överförs kostnaderna från en kommun till en annan då det gäller funktionshindersservice, barnskydd och äldrevård?

Webbinariet ordnas onsdagen den 13.5.2020 kl. 9.00 – 13.00

Viktiga teman som behandlas:

  • hur bestäms hemkommunen?
  • kommunens kostnadsansvar inom social- och hälsovården?
  • vilka tjänster skall hemkommunen stå för?

Utbildningen riktar sig till socialarbetare och – sekreterare samt deras förmän, omsorgsdirektörer, social- och hälsovårdsdirektörer och övriga intresserade.

Annika Korpela jobbar som jurist vid Kommunförbundet. Under webbinariet behandlar vi bland annat lagen om hemkommun, socialvårdslagen, barnskyddslagen och hälsovårdslagen.
Dagens innehåll baserar sig på frågor och erfarenheter från kommuner. Du kan också skicka in egna frågor på förhand (lena.sjoblom@kommunforbundet.fi).

Välkommen med!

Pris: 190 euro (+ moms). Deltagaraviften inkluderar kursmaterial och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Grupprabatt ges enligt följande om deltagarna är från samma kommun/organisation är:

  • 4 eller fler. Pris 760 euro (+ moms)
  • 11 eller fler. Pris 1300 euro (+moms)
  • 21 eller fler. Pris 1600 euro (+moms)
  • 31 eller fler. Pris 1950 euro (+moms)

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 29.04.2020

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Webbinarium , On-line
Pris 190 euro + moms
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 29.04.2020 - Anmäl online