10.12.2019 | Helsingfors + streaming
Inspirera andra! Dela evenemang

Utbildningsdag för förmän inom småbarnspedagogiken

Under förmiddagen går vi igenom kommande lagändringar och andra förändringar inom småbarnspedagogiken. Dessutom pratar vi om utmaningar med bl.a. hur man får personaldimensioneringen att fungera bra och hur man får personalen att räcka till.

Som föreläsare fungerar utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands kommunförbund. OBS! Han föreläser på finska men kursmaterialet är på svenska och frågor och kommentarer kan gärna framföras på svenska.

På eftermiddagen föreläser arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman från KT Kommunarbetsgivarna bl.a. om kommande förändringar från en arbetsrättslig synvinkel. Som sista föreläsningstema behandlar hon daghemmets arbetstidsplanering.

Välkommen med!

Program

9.30 Registrering och morgonkaffe

10.00 Välkommen!

10.10. Förändringar inom småbarnspedagogiken

 • Vad är nytt i regeringsprogrammet gällande småbarnspedagogiken?
 • Kommande lagändringar
 • Hur påverkar ändringarna kommunerna, vad bör göras?

Ledarskapsutmaningarna

 • Personaldimensioneringen
 • Verksamhetens kvalitet

Utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Finlands kommunförbund

OBS! Jarkko föreläser på finska, men kursmaterialet (som skickas ut till deltagarna någon dag före kursen) är på svenska och frågor och kommentarer kan gärna framföras på svenska. Deltagare från övriga Finland kan också delta via streamingen.

12.00 Lunch

13.00 Gemensam föreläsning: Ny arbetsbeskrivning – socionom inom småbarnspedagogik
Jarkko Lahtinen och Canelia Wessman

13.30 Lagen om småbarnspedagogik och kommande förändringar från en arbetsrättslig synvinkel

 • Förändringar i personalstrukturen
 • Förändringar i behörighetskrav och möjlighet till tillfälliga avvikelser från behörighetsvillkoren
 • Hur skall förändringarna beaktas vid rekrytering?
 • Vad händer om personalstrukturen och behörighetsvillkoren inte uppfylls år 2030?

Arbetstidsplanering vid daghem är en summa av många faktorer

 • Vilka faktorier påverkar arbetstidsplaneringen vid daghem?
 • Hurdant spelrum ger AKTA för arbetstidsplaneringen?
 • PUU-arbetstid
 • VES-instruktioner

Arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman, KT Kommunarbetsgivarna

14.30 Eftermiddagskaffe

14.50 Temat fortsätter

16.00 Avslutning

Priset: 330 euro + moms. Deltagaraviften inkluderar kursmaterial och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Priset för deltagande på distans via streaming:

 • 1-4 deltagare: 250 euro (+ moms)/person
 • 5-10 deltagare: 220 euro (+ moms)/person
 • 11 deltagare eller fler: 180 euro (+ moms)/person

Material