02.11 - 09.12.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

När äldreservicen får ett rättsligt perspektiv

För vem? Personal och tjänstepersoner som planerar service och vård, bereder och fattar beslut, utvecklar och leder äldreservicen. Utbildningen passar också förtroendevalda som är medlemmar i bl a individsektioner som behandlar rättelseyrkanden.
Med vem? Ulrika Krook: specialiserad SOTE-jurist och universitetslärare på Soc & Kom/ Helsingfors universitet och Ylva Krokfors: sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik vid Invalidförbundet rf, pol.lic, doktorand vid HU.

Utbildningen ordnas:

Del 1: onsdagen den 17 november kl. 9.00 – 11.15
Del 2: torsdagen den 9 december kl. 9.00 – 11.00

De äldres rättigheter och ställning har lyfts upp på agendan mer och mer de senaste åren. Det har redan skett ändringar i den relativt nya äldrevårdslagen och en äldreombudsman kommer att tillsättas inom kort. I Finland finns det numera specialiseringskurser samt en nyinrättad professur i äldrerätt samt ett specialuppdrag som getts till människorättsinstitutet. Allt detta kommer att avspegla sig på kommunernas och de kommande välfärdsområdenas verksamhet och personal.

Äldreservicen handlar om betydligt mer än vård, omsorg och övervakning av privata producenter av äldreservice. Under utbildningen tittar vi på aktuella processer och ger en introduktion i äldrerättens principer  samt centrala service- och beslutsprocesser inom socialvården och hur de skiljer sig från hälso- och sjukvårdens. Det behövs viss behörighet och kompetens eftersom många beslut görs inom socialvården där kraven för beredning och formkraven delvis skiljer sig från vården.

Vilken kompetens behövs för att skriva beslut? Vad behöver man tänka på vid rekrytering, vilken kompetens behövs inom teamet? Under utbildningen går vi igenom både rättspraxis och JO-beslut för att klargöra hur dessa påverkar verksamheten inom äldreservicen. Interaktiva inslag ingår i utbildningen.

Program

17.11.2021, del 1

9.00 Introduktion, välkommen med på utbildningen!

9.05 Aktuellt om äldreservicen

09.20 Äldrerättens principer och lagstiftning

 • Vad innebär äldreservice? Är det hälsovård, vård och omsorg?
 • Från objekt till subjekt

09.40 I praktiken inom gerontologiskt socialt arbete

 • Betydelsen av självbestämmanderätten, dialogen med hälsovården

09.50 Servicekartläggning och -plan

 • Utövande av offentlig makt
 • Förvaltningsprocesser
 • Betydelse
 • Arbetsredskap
 • Skillnaden till andra planer och processer
 • Självbestämmande och delaktighet samt närståendes ställning
 • JO-fall

10.20 Serviceprocessen i praktiken

 •  Servicekartläggning och –plan

10.40 Case i grupp med gemensam genomgång

11.15 Del 1 avslutas

Deltagarna lyssnar på podd inför andra dagen

9.12.2021, del 2

09.00 Introduktion, välkommen med till del 2

09.05 Reflektioner kring case och podd

09.20 Beslut, behörighet, tjänsteansvar, kompetens

 •  Vilken kompetens behövs för att skriva beslut?

9.50 Vad behöver man tänka på vid rekrytering, vilken kompetens behövs inom teamet?

 • Skillnaden mellan socionom, master of sociaal sciences och socialarbetare, hälsovårdare, magister i hälsovetenskap, statsvetare med förvaltning och rättsvetenskap

10.10 Förhållandet och gränsdragningar mellan äldrevårdslagen, socialvårdslagen, handikappservicelagen, hälso- och sjukvårdslagen och närståendevårdarlagen

 •  Kan de olika lagarna komplettera varandra?
 •  Vi tittar bl a på olika utlåtanden från JO (riksdagens justitieombudsman) och annan rättspraxis

10.45 Frågor och diskussion

11.00 Del 2 avslutas

Föreläsarna:

Ulrika Krook specialiserad SOTE-jurist och universitetslärare, jur.kand, VH.

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och hälsorätt på Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där har hon bl a annat startat en fördjupningskurs inom äldreservicen och funktionshinderservicen. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och harockså arbetat som överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå.

Ylva Krokfors Pol.lic, doktorand vid HU, avhandlingen inom soc.arb. handlar om äldre, hemmaboende, rehabilitering och aktörskap.

Ylva jobbar nu som sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik vid Invalidförbundet rf.
Tidigare har hon jobbat med äldrefrågor inom hälsovården i olika projekt, 3.sektorns organisationer, som ledande socialarbetare, forskare, universitetslärare.

Prissättning:

Prissättning:

170 euro (+moms)/per person per avsnitt.
5-10 deltagare från samma organisation: 680 euro (+ moms) per avsnitt.
11-20 deltagare från samma organisation: 1100 euro (+ moms) per avsnitt.
21-30 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+moms) per avsnitt.
31 eller fler från samma organisation: 1700 euro (+moms) per avsnitt.
Deltagare som är med i både utbildningsdelarna (14.10 och 9.11) får automatiskt 15 procent rabatt på det totala priset.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 10.11.2021.

Välkommen med!