Öppna Kommunförbundets webbplats
05.05 - 02.06.2021 | Utbildning
Inspirera andra! Dela evenemang

Ut ur snåren, in i ljuset!

Utbildning i kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet

För vem? Kommunala tjänsteinnehavare, beslutsfattare och personer med intresse för kommunalt beslutsfattande.

Med vem? JD, ledande jurist Ida Sulin från Finlands Kommunförbund.

Hösten 2020 ordnade Kommuntorget Utbildning en utbildning omfattande fyra moduler i kommunalt förvaltningsförfarande på Åland. Utbildningen väckte ett stort intresse och vi hade runt 50 deltagagare på kursen. Nu ordnar vi i maj-juni motsvarande kurs också på fastlandet, välkommen med!

Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande är en genomgripande grundutbildning i  kommunförvaltningens dagliga verksamhet.

Vi går igenom hur ärenden inom förvaltningen uppstår och hur ärenden behandlas genom hela den kommunala förvaltningen:
• regler och ansvarsfördelningen inom beredningen
• behandlingen av såväl enkla som komplicerade ärenden både på tjänsteinnehavarnivå och i organ
• benar ut de olika sätten för kungörelse och ändringssökande i kommunala beslut.

Modul 1: Anhängiggörande, beredning och behandling av ärenden
Modul 2: Beslutsfattande samt ärendens offentlighet och litet om dataskydd
Modul 3: Kungörelse och ändringsökande
Fördjupningsmodul enligt deltagarnas önskemål

Närmare beskrivningar av modulernas innehåll:

Modul 1,  Onsdagen 5.5.2021 kl 13-15
Anhängiggörande, beredning och behandling av ärenden

• Hur uppstår ärenden hos den kommunala förvaltningen och vilka regler gäller för exempelvis behandlingsordningen
• Ansvarsfördelningen i beredningen
• Vad är tillräcklig beredning
• Tid för diskussion

Modul 2, Onsdagen 19.5.2021 kl 13-15
Beslutsfattande samt ärendens offentlighet och litet om dataskydd

• Hur behandlas och avgörs ärenden av tjänsteinnehavare
• Principerna för behandling och avgörande av ärenden i kommunala organ
• Grunderna i offentlighets- och dataskyddsfrågor
• Tid för diskussion

Modul 3, Onsdagen 26.5.2021 kl 13-15
Kungörelse och ändringsökande

• Hur kungörs ärenden och vilka olika sätt för kungörelse finns det
• Grunderna i ändringssökande – omprövning och kommunalbesvär
• När används andra former av ändringssökande, som förvaltningsbesvär
• Tid för diskussion

Fördjupningsmodul enligt deltagarnas önskemål, Onsdagen 2.6.2021 kl 13-15
Med grund i deltagarnas önskemål från de tre tidigare modulerna går vi igenom utvalda ämnen på djupet.

Utbildningen hålls per distans i TEAMS och som utbildare fungerar JD, ledande jurist
Ida Sulin från Finlands Kommunförbund.

Välkommen med på en givande och livlig serie i fyra moduler!

Prissättning

150 euro (+ moms 24%) per avsnitt. Du väljer själv i vilka tillfällen du deltar och kursavgiften anpassas efter det. Om du deltar i alla fyra avsnitt är avgiften för hela paketet  410 euro + moms. Rabatten ges på det sista avsnittet.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 28.4.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

 

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 28.04.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Utbildning
Pris Deltagaravgift: 150 euro per avsnitt + moms. Du väljer själv i vilka tillfällen du deltar och kursavgiften anpassas efter det. Om du deltar i alla fyra avsnitt är avgiften för hela paketet  410 euro + moms. Rabatten ges på det sista avsnittet.
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 28.04.2021 - Anmäl online