Öppna Kommunförbundets webbplats
07.10 - 18.11.2020 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Ut ur snåren, in i ljuset!

Utbildning i kommunalt förvaltningsförfarande på Åland

Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande är en genomgripande grundutbildning i Ålands kommunförvaltnings dagliga verksamhet.

Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande riktar sig till åländska kommunala tjänsteinnehavare och övriga intresserade. Vi går igenom hur ärenden inom förvaltningen uppstår; regler och ansvarsfördelningen inom beredningen; behandlingen av såväl enkla som komplicerade ärenden både på tjänsteinnehavarnivå och i organ samt benar ut de olika sätten för kungörelse och ändringssökande i kommunala beslut.

 • Modul 1: Anhängiggörande och beredning av ärenden
 • Modul 2: Behandling av ärenden samt ärendens offentlighet
 • Modul 3: Kungörelse och ändringsökande
 • Fördjupningsmodul enligt deltagarnas önskemål

Som utbildare fungerar JD, enhetsdirektör Ida Sulin från Finlands Kommunförbund.

Närmare beskrivningar av modulernas innehåll:

Modul 1, 30.9.2020 kl 13-15
Anhängiggörande och beredning av ärenden

 • Hur uppstår ärenden hos den kommunala förvaltningen och vilka regler gäller för exempelvis behandlingsordningen
 • Ansvarsfördelningen i beredningen
 • Vad är tillräcklig beredning
 • Tid för diskussion

Modul 2, 7.10.2020 kl 13-15
Behandling av ärenden samt ärendens offentlighet

 • Hur behandlas och avgörs ärenden av tjänsteinnehavare
 • Principerna för behandling och avgörande av ärenden i kommunala organ
 • Grunderna i offentlighets- och dataskyddsfrågor
 • Tid för diskussion

Modul 3, 20.10.2020 kl 13-15
Kungörelse och ändringsökande

 • Hur kungörs ärenden och vilka olika sätt för kungörelse finns det
 • Grunderna i ändringssökande – omprövning och kommunalbesvär
 • När används andra former av ändringssökande, som förvaltningsbesvär
 • Tid för diskussion

Fördjupningsmodul enligt deltagarnas önskemål, 18.11.2020 kl 13-15
Med grund i deltagarnas önskemål från de tre tidigare modulerna går vi igenom utvalda ämnen på djupet.

Utbildningen hålls per distans i TEAMS och som utbildare fungerar JD, enhetsdirektör Ida Sulin från Finlands Kommunförbund.