11.11 - 02.12.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Utbildning i informationsledning

För vem? Kommunala utvecklare och intresserade av informationsledning.
Med vem? Docent Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi.

Del 1: torsdagen den 25 november kl. 9-12
Del 2: torsdagen den 2 december kl. 9-12

Informationsledning (”tiedolla johtaminen” på finska) förknippas ofta med modernt och eftersträvande ledarskap i den offentliga förvaltningen. Begreppet är även aktuellt då det talas om t.ex. vårdreformen. 

Informationsledning handlar om att hantera information och kunskap inom olika slags organisationer. Informationsledningen syftar till att få rätt information till rätt person, i rätt tid och rätt form. Hanteringen av information och kunskap skapar bättre förutsättningar för en organisations verksamhet. Välkommen med och lära dig mera! 

Program:

  • Vikten av information och kunskap i organisationer
  • Vanliga begrepp och modeller för informationsledning och kunskapsstyrning (Knowledge Management)
  • Sätt att samla in och organisera kunskap
  • Spridning och delning av kunskap i en organisation
  • Verktyg och metoder för informationsledning
  • Organisationskultur och organisatoriskt lärande

Vi önskar att deltagarna deltar under båda utbildningstillfällena. 

Föreläsare:

Docent Kristina Eriksson-Backa är akademilektor i informationsvetenskap vid Åbo Akademi och har undervisat i ämnet informationsledning på olika nivåer sedan 2015.

 

 

 

 

 

Prissättning:

340 euro (+ moms 24%) per person för hela utbildningen. 

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 1360 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 2200 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 2800 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 11.11.2021.

Välkommen med!