Öppna Kommunförbundets webbplats
18.05.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Tillitsbaserad styrning och ledning

För vem? Chefer och övriga intresserade.
Med vem? Charlotta Lundgren, psykolog och organisationskonsult från Sverige.

Utbildningen hålls tisdag 18.5 kl. 9-12.30. 

I Sverige är tillitsbaserad styrning ett välkänt begrepp. Inom många offentliga verksamheter i Sverige har man beslutat att förändra sin styrning och ledning mot mera tillitsbaserat för att säkerställa att man löser välfärdsuppdraget framöver.

I svenska tillitsdelegationens betänkande definieras tillitsbaserad styrning enligt följande: Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att:

 • stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
 • bygga tillitsfulla relationer, samt
 • säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga om hur man styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv samt bygga tillitsfulla relationer. 

Kom med på utbildning och lär dig arbeta mera tillitsbaserat också i de finländska kommunerna!

Syfte:

Att ge deltagarna en introduktion till den tillitsbaserade styr- och ledningsfilosofin och hur den fungerar i praktiken.

Program:

 • Vad tillitbaserad styrning och ledning är och vilken  funktion den har?
 • En komplex och föränderlig värld.
 • Rädsla, misstro och lydnad hör till det förgångna.
 • Avgörande faktorer för att tillit ska uppstå och människor ska kunna frigöra sin potential på arbetsplatsen.
 • Ledarskapets inverkan på människors beteende och motivation.
 • Tillitsbaserat – ett sätt att arbeta,  inte en slogan

Föreläsare:

Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult. Hennes kunskapsområden är framför allt arbetsmiljö, grupputveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Charlotta är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare vid såväl företagsanpassade som öppna utbildningar. Bland annat utbildar Charlotta chefskandidater inom Västra Götalandsregionen. Hon har också i många år arbetat som klinisk psykolog. Under 2021 kommer Charlottas bok om Tillitsbaserat ledarskap att komma ut på Liber förlag.

 

 

 

 

 

Prissättning:

Grundpris per deltagare: 200 euro + moms 24%.     

Grupprabatt om flera deltagare jobbar i samma kommun eller organisation:

 • 5-10 personer/800 euro + moms
 • 11-20 personer/1294 euro + moms
 • Över 20 deltagare/1647 euro + moms

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 3.5.2021.

Anmälan senast 3.5.2021. 

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 03.05.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 200€ (+moms). För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 03.05.2021 - Anmäl online