03.09.2019 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Sökande av ändring

Uppdatera dina kunskaper i sökande av ändring. Lagstiftningen ändras fr.o.m. 1.1.2020, försäkra dig om att du vet vad som gäller.

3.9.2019, kl 9:00-12:00

Grunderna i ändringssökande

 • Systemet för sökande av ändring
 • Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
 • Anvisningar för sökande av ändring
 • Delgivning av beslut
 • Möjlighet att söka ändring i ett beslut
 • Omprövning enligt kommunallagen
  • begäran om omprövning i huvuddrag
  • behandling av begäran om omprövning
 • Kommunalbesvär
  • kommunalbesvär i huvuddrag
  • sökande av ändring i avtals- och skadeståndsärenden
  • utlåtande till förvaltningsdomstolen
  • rättegångskostnader
 • Begäran om omprövning och förvaltningsbesvär
 • Vad ändras 1.1.2020?
  • Lag om rättegång i förvaltningsärenden
  • Ändringar till kommunallagen
  • Offentliga kungörelser