Öppna Kommunförbundets webbplats
17.03.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Utbildning om skolskjuts

För vem: Bildningschefer, undervisningschefer, skolsekreterare samt annan personal som har ansvar för skolskjutsar.
Med vem: Sakkunnig Minna Lindberg, sakkunnig Mari Sjöström och jurist Minna Antila från Kommunförbundet.

Under utbildningen om skolskjuts behandlas kommunernas skyldighet att erbjuda skolskjuts och övrigt aktuellt inom ämnet.

I lagen om grundläggande utbildning § 32 regleras om kommunernas skyldighet att ordna avgiftsfri skolskjuts för elever i läropliktsåldern i för- och grundskolan. I ljuset av lagstiftning och rättspraxis behandlar vi skolskjutsförmånens organisationsskyldighet. Vi bjuder även på den senaste aktuella informationen som berör skolskjutsar.

Utbildningen hålls onsdag 17.3 kl. 13-16

Agenda:

Klockan 13.00 Webbinariet börjar

Skolskjutsar – nuläget

 • Statistik och kostnader
 • Aktuell publikation om skolskjutsar (UBS)

Sakkunnig Minna Lindberg, Kommunförbundet

Rättslig grund och avgöranden

 • Skolskjutsar – lagen om grundläggande utbildning 32 1
  Sakkunnig Mari Sjöström, Kommunförbundet
 • Avgöranden och rättspraxis
  Jurist Minna Antila, Kommunförbundet

Möjlighet till frågor och svar (kan samlas och skickas till oss även i förväg)

Andra aktuella ärenden

 • Tema 1: Växelvist boende och skolskjutsar
 • Tema 2: Skatteförvaltnings tolkning om ersättning för skolskjuts som kommunen betalar till vårdnadshavaren
 • Tema 3: Två-årig förskoleundervisning och ordnandet av skolskjutsar
 • Tema 4: Den utvidgade läroplikten
  Mari Sjöström och Minna Lindberg

16.00 Webbinariet avslutas

Prissättning

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

 • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms).
 • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 9.3.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 10.03.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 10.03.2021 - Anmäl online