Öppna Kommunförbundets webbplats
23.03.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Robotik och automation i kommuner

För vem? Kommunledningen, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, avdelningschefer, processförändrare m.fl.
Med vem? Gustaf Juell-Skielse, Stockholms universitet och Tomas Fogel, Digital Workforce.

Utbildningen hålls tisdagen den 23.3 kl. 9.30-12.

Med rätt kompetens och erfarenhet går det att utveckla effektiva processer för robotik och automation med hjälp av Robotic Process Automation, RPA. 

En stor del av arbetstiden för anställda inom kommuner går åt till att utföra monotona arbetsmoment. Med hjälp av robotar kan denna tid minimeras. Det handlar om mjukvara som utför de repetitiva arbetsuppgifterna snarare än fysiska robotar. 

Robotarna kan stärka förmågan att fatta bättre beslut och bidra till ökad rättssäkerhet och bättre arbetsmiljö. Men osäkerheten kring robotbaserad processautomatisering bland offentliga organisationer är fortfarande stor. Kom med och utbilda dig och lär dig mera om robotik och automation i kommuner!

Program:

  • Vad är robotik och hur fungerar det på en generell nivå?
  • Vad har andra kommuner använt robotik till och vad har man velat uppnå för fördelar?
  • Vilka praktiska steg kan man ta för att komma igång, vilka faktorer bidrar till ett lyckat initiativ?

Utbildare är Gustaf Juell-Skielse, PhD på Stockholms universitet och Tomas Fogel, konsult på Digital Workforce. 

Anmälan senast: 9.3.2021

Prissättning: 

Priset för deltagande på distans:

  • 170 euro (+moms)/person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 680 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 1100 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+moms).
  • 31 eller fler från samma organisation: 1700 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 9.3.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  

Välkommen med!

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 09.03.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 170€ + moms. För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 09.03.2021 - Anmäl online