01.10.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Revisionsnämnden – juridik och ekonomi

För vem? Dig som arbetar med revisionsnämnden.
Med vem? Arto Sulonen, ledande jurist på Kommunförbundet och Martin Slotte, OFGR på KPMG.

Välkommen med på  en halvdag full av information som varje medlem i revisionsnämnden behöver vara insatt i. Möjlighet att ställa frågor och diskutera!

Utbildningen hålls online 1 oktober kl. 9.30-14.

Program:

9.30-10.30: Arto Sulonen, ledande jurist

 • Juridisk referensram 

10.30-11.30: Martin Slotte, OFGR

 • Intern kontroll 
 • Vad är intern kontroll
 • Vem ansvarar för den interna kontrollen

11.30-12 Paus, tid för lunch 

12-13: Martin Slotte, OFGR

 • Koncernstyrning och koncernövervakning
 • Aktörer, uppgifter och ansvar
 • Kommunens ägarpolitik
 • Koncernbokslutet

13-14: Martin Slotte, OFGR

 • Uppgörande av utvärderingsberättelsen
 • Bakgrund, utvärderingsberättelsens innehåll och själva uppgörandet
 • Utvärdering av strategin och om kommunens verksamhet är ändamålsenlig och resultatrik
 • Utnyttjande av utvärderingsberättelsen i kommunens verksamhet

 

Föreläsare:

Arto Sulonen är ledande jurist på juridiska enheten vid Finlands Kommunförbund. Till hans ansvarsområden hör kommunallagen, servicestrukturer, kommunsammanslagningar och utveckling av förvaltning.

 

Martin Slotte har över 15 års arbetserfarenhet av revision inom offentliga samfund. Han har en omfattande erfarenhet av revision av kommuner och samkommuner samt offentligt finansierade projekt. Förutom revision enligt kommunallagen har OFGR, GR, CIA Martin specialiserat sig på intern revision och intern kontroll. Han har konsulterat inom den offentliga förvaltningen gällande intern kontroll och riskhantering som en del av lednings- och förvaltningssystemet.

 

Prissättning: 

Priset för deltagande på distans:

 • 210 euro (+moms)/person.
 • 5-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma organisation: 1359 euro (+ moms).
 • 21-30 deltagare från samma organisation: 1729 euro (+moms).
 • 31 eller fler från samma organisation: 2100 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 16.9.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 24.09.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris Se ovanför.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 24.09.2021 - Anmäl online