Öppna Kommunförbundets webbplats
08.10.2020 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Rektorsdagen 2020 online

Årets konferens för rektorer hålls online som webbinarium. Under en intensiv dag djupdyker vi i temat ledarskap och välmående.

Under förmiddagen hör vi direktör Terhi Päivärinta från Kommunförbundet berätta om det aktuella inom bildningen, professor Mirjam Kalland från Helsingfors universitet om ledarskap och välmående i daghem och skolor samt utvecklingsdirektör Marika Tammeaid från Itla om människoorienterat ledarskap i skolan.

På eftermiddagen får vi höra ledare från olika utbildningsnivåer berätta om hur de fungerar som ledare och hur de stöder välmående i sin egen organisation (daghem, grundskola, gymnasium, yrkesskola och en skola inom fria utbildningen).

Evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/799634500577185

Program 8.10:

9.30 Aktuellt inom bildningen
Direktör Terhi Päivärinta, Finlands kommunförbund

9.45 Ledarskap och välmående i daghem och skolor
Professor Mirjam Kalland, Helsingfors Universitet

10.30 Människoorienterat ledarskap i skolan
Obs! Marika föreläser på finska, men kursmaterialet (som skickas ut till deltagarna någon dag före kursen) är på svenska och frågor och kommentarer kan gärna framföras på svenska.

Utvecklingsdirektör Marika Tammeaid, Itla

11.30 Lunch

12.30 Så här leder jag min organisation för att främja välmående

12.30-12.40 + kommentar
Ett daghem
Daghemsföreståndare Dan Engström, Bertha-Mariahemmet, Tomtebo, Toppans förskola
och Toini Små, Helsingfors stad

12.50-13.00 + kommentar
En liten grundskola
Rektor Johan Öhberg, Eklöfska skolan, Borgå stad

13.10- 13.20 + kommentar
En stor grundskola
Rektor Ulrika Willför-Nyman, Mattlidens skola

13.30-13.40 + kommentar
Ett gymnasium
Rektor Margareta Bast-Gullberg, Gymnasiet i Petalax

13.50-14.00 + kommentar
En yrkesskola
Rektor Ann-May Pitkäkangas, Optima

14.10-14.20 + kommentar
En skola inom fria bildningen
Rektor Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning Ab

14.30 Vad tar du med dig av det du hört idag?

Deltagarna återkopplar till föreläsningarna i redskapet Mentimeter, chatten och en faciliterad diskussion. Leds av Barbro Teir, coach och ledarskapsutbildare.

15.15 Sammanfattning och avslutande ord
Minna Lindberg, sakkunnig inom undervisning och kultur, Kommunförbundet