12.10.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Introduktionskurs - möjligt att fortsätta med beställningskurser

Medborgardialog i komplexa frågor

För vem? Ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som vill hantera svåra samhällsfrågor tillsammans med invånarna på ett långsiktigt fungerande sätt.
Med vem? Martin Sande och Bernard de Roux som driver det svenska (icke-vinstutdelande) företaget Dialogues.

Vi lever i en tid där samhällsproblem allt oftare blir svårlösta. Tilltro till det politiska systemet och till myndigheter minskar, samhället blir mer polariserat, motstånd mobiliseras enkelt och snabbt runt kontroversiella frågor. Det demokratiska samtalets kvalitet försämras – hat, hot och hån kommer oftast i kölvattnet på dessa frågor.

Ofta underskattar kommunens ledning nivån på komplexitet och spänning i lokalsamhällets frågor. Det i kombination med överskattning av den egna kontrollen och att ensidigt kunna driva igenom frågor riskerar att öka spänningen och komplexiteten istället för att hantera samhällsutmaningen.

För att som demokrati- och serviceaktör kunna möta upp och konstruktivt hantera lokala komplexa samhällsfrågor behövs utvecklade sätt att både tänka, planera och agera som kommun. Dialogen som behövs kräver noggrant förarbete, skickliga samtalsledare eller medlare och flexibel processledning. Erfarenhet visar att ett opartiskt och neutralt förhållningssätt hos dem som leder dialogen är avgörande. Det krävs också modiga och medvetna ledare i kommunen för att medvetet aktivera det ”svåra!” tillsammans med olika aktörer genom att använda kommunens samlande kraft och samtidigt vara med själva.

Välkommen på en online-utbildning som introduktion till hur kommunen kan agera för att möta både skolnedläggningar och etablering av vindkraft som komplexa samhällsfrågor. Hur kan vi bättre förstå, tänka och framför allt: Vad kan vi göra tillsammans? Kommuner som vill fördjupa sitt kunnande erbjuds möjlighet till beställningskurser under vintern.

Program:

Första passet: kl. 8.30-10

  1. Vad är det som händer? Samhällets omdaning: en värld som blir alltmer komplex – vi behöver både tänka om och samtidigt bevara.
  2. Att känna igen en komplex samhällsfråga – det finns mönster att känna igen om hur man zoomar ut. Och vi är en del av problemet!
  3. Spänning i komplexa frågor är förutsägbara – vi kan se och arbeta med det om vi inte tittar bort utan istället kliver in.

Paus

Andra passet: kl. 10.10-11.30

  1. Medborgare, politiker och tjänstepersoner – vi är ömsesidigt beroende av varandra för att komma vidare.
  2. Systematik och metodik – sätt den komplexa frågan i mitten, lyssna och arbeta i 360 grader!
  3. Kommunledningens roll och aktörskap – vårt tänkande skapar handlingsutrymme och möjliga resultat.

Föreläsare:

Martin Sande är grundare och senior samtalsledare vid företaget Dialogues. Verksam sedan 25 år som konsult. Har sedan 1995 arbetat med att möta behov av förändring med dialog, medskapande och förtroende i fokus. Dialogues är utvecklingspartner till SKR i komplexa samhällsfrågor. Martin har bland annat genomfört den medskapande dialog som har lett till nya samrådsformer för romsk inkludering i Göteborg, Linköping och Luleå samt en medskapande process om trygghet i Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms Stad som vunnit Stockholms Stads Trygghetspris. Vidare har Martin stöttat Åre kommuns arbete i Mörsil på uppdrag av SKR.  Martin är författare till flera skrifter i samarbete med SKR. 2014 gavs boken ”From Arrogance to Intimacy – a Handbook for Active Democracies” ut tillsammans med Dr. Andy Williamsson. 

Bernard Le Roux är medlare, facilitator och utbildare och arbetar som konsult med inriktning mot dialog i komplexa frågor och hantering av samhällskonflikter. 
Han har lång erfarenhet av att arbeta inom den offentliga sektorn med att designa och leda dialogprocesser, hantera konflikter och stödja dialogarbetet på strategisk nivå i bland annat processer som involverar fysisk planering och trafikfrågor. Tillsammans med sin kollega Martin Sande och SKR har han medverkat i att skapa en modell för dialog i hantering av komplexa samhällsfrågor och samhällskonflikter. Han har skrivit en handledning för dialog i komplexa frågor och konflikter som används bland annat i Colombia och har bidragit till flera skrifter för SKR och böcker om Transformativ Medling. Bernard är medgrundare av icke-vinstutdelande bolaget Dialogues. 

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med den 28 september 2021.

Anmälan senast den 28 september.

Välkommen!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 28.09.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 180 euro + moms 24%. Grupprabatter, se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 28.09.2021 - Anmäl online