27.01.2022 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Grunderna i beslutsfattande, fastighetsförsäljning, arrendeavtal, byggnadstillsyn och planläggning

Markanvändningens ABC

För vem? Tjänstepersoner som behöver gå igenom hur frågor om markanvändning, byggnadsinspektion och planering hanteras i kommunerna.
Med vem? Susanna Ijäs, vicehäradshövding som utbildar i markanvändning på finska genom sitt företag Lakimaa Oy. Ida Sulin, ledande jurist vid Kommunförbundet.
OBS! Utbildningen är tvåspråkig.

En förmiddag online om grunderna för behandling och övervakning av markanvändning och byggande i kommunerna. Föreläsaren Susanna Ijäs talar finska, juristen Ida Sulin deltar som bisittare på svenska. Materialet är på både svenska och finska. Möjlighet att ställa frågor och diskutera på båda språken.

Utbildningen går inte in på den revidering av mark- och bygglagen som är under behandling.

Program:

Kl. 8.30: Välkommen, så här jobbar vi idag

Kl. 8.35-11.30 (inklusive två korta pauser)

Beslutsfattande i kommunens tekniska sektor

 • Kompetens och delegering  
 • Delgivning av beslut

Försäljning av fastigheter som ägs av kommunen

 • Kommunallagen 130 § och bestämmelserna om statsstöd
 • Försäljning av fastigheter som ägs av kommunala aktiebolag

Arrendeavtal

 • Skillnader mellan olika former av avtal
 • Byggnadsförpliktelse och avtalsbot
 • Förbud mot vidareöverlåtelse av fastighet och hur det används

Byggnadstillsyn

 • Tjänsteansvar och verksamhetsplikt i tillsynen
 • Tvångsåtgärder i förvaltningen

Planläggning och andra redskap för markanvändningen

 • Planläggningsmonopol och rätten att planera   
 • Kommunens olika avtal gällande markanvändning: Markanvändningsavtal och avtal om inledande av planläggning
 • Inlösning – hot eller möjlighet?

Kl. 11.30 Avslutning

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

 • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
 • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 12 januari 2022.

Anmälan senast den 12 januari 2022.

Välkommen!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 12.01.2022

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , Online
Pris 180 euro + moms, grupprabatter se ovan
Arrangör FCG (Finnish Consulting Group)
Anmälan 12.01.2022 - Anmäl online