28.02.2019 | Helsingfors
Inspirera andra! Dela evenemang

Ledarskapsutbildning

Led smartare, kontrollera mindre

Syftet med utbildningen är att bekanta sig med vart världen är på väg inom ledarskap och organisationsutveckling. Under dagen får du redskap för att själv ta en proaktiv och drivande roll i en värld som är i konstant och allt snabbare förändring.

Du som är chef – kom på kurs!

Du som är chef – kom på kurs! Förändring och coachande ledarskap är två av de teman som lyfts på kursen ”Led smartare, kontrollera mindre” i Helsingfors 28.2. Hör kursledarna Peter Kenttä och Barbro Teir berätta mer om upplägget i videon. Anmäl dig senast 15.2: https://bit.ly/2Mm7RpD

Publicerat av Kommuntorget Lördag 26 januari 2019

Utbildningen består av diskussioner kring den senaste akademiska forskningen, exempelorganisationer, konkreta verktyg, gruppdiskussioner och praktiska övningar i bl.a. coachande ledarskap. Målsättningen är att deltagarna ser fler möjligheter i förändring och har en bredare verktygslåda i sitt vardagliga ledarskap. Dagen är uppdelad i fyra helheter:

1. Förändring har förändrats

Vart är framtidens ledarskap och organisationsutveckling är på väg, eller är framtiden redan här? Organisationer och ledarskap har ändrats och fortsätter att utvecklas med samhället och människorna. Deltagarna får perspektiv på, och lär sig hantera olika sorts förändringar inklusive episodisk utveckling, kontinuerlig utveckling och disruptiv utveckling.

2. Från reaktivt till proaktivt ledarskap

Vi går närmare in på personligt ledarskap och hur man själv kan agera i olika sorts förändringar. Under utbildningen lär sig deltagarna nya sätt att tänka och agera kring ledarskap, även i kaotiska och oklara situationer. En grundläggande tanke är att man konstruktivt kan leda atmosfären samt hjälpa strukturera situationer och uppfattningar utan att kontrollera människor och utan att veta de rätta svaren.

3. Coachande ledarskap

Som förman förväntas man ofta ha svar på medarbetarnas frågor. Men tänk om den som har frågan är chefen? I många situationer fungerar det bättre om man coacher sina medarbetare till att själva komma fram till lösningen på problemet. Enkla, roliga övningar tränar upp förmågan i coachande ledarskap.

4. Att leda andra att leda sig själva

Dagens sista helhet handlar om personlig och vardaglig kommunikation och hur små nyanser i ordval och handlingar kan ha stor betydelse för andras motivation och känsla av ansvar. Det finns många sätt att hjälpa andra och sitt team att i första hand leda sig själva.


Som kursledare fungerar:

Peter Kenttä (DI), som är forskare, konsult och föreläsare i ledarskap och organisationsutveckling. Han jobbar ofta med ledningsgrupper och med organisationsutveckling som inbegriper förändring av organisationskultur. Hans forskning fokuserar på mänsklig växelverkan och välmående inom organisationer. Peter är speciellt intresserad av hur modernt kunskapsarbete organiseras och leds på sätt som stöder organisationens välmående.

Barbro Teir (pol.mag.), som är coach och konsult med lång egen erfarenhet av ledarskap. Hon coachar privatpersoner och team på arbetsplatser, och har också ett konsultuppdrag för Kurstorget vid Kommunförbundet, där hon utvecklar den svenskspråkiga utbildningen. Barbro fascineras av hur människor och grupper bygger mening i (arbets)livet, och smyger gärna in existentiella perspektiv i allt hon gör.

Kontakt:
Barbro Teir
050 561 59 08
barbro.teir(at)kommunforbundet.fi

Material

Program kl 9-16.30