19.08.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktuellt inom småbarnspedagogiken

För vem? Chefer, närchefer och sakkunniga inom småbarnspedagogiken.
Med vem? Arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman; KT Kommunarbetsgivarna
Utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Finlands Kommunförbund,

Utbildningen hålls torsdagen den 19.8. kl. 12.30-16. 

I augusti och september kommer nya ändringar gällande småbarnspedagogik i kraft. Kom med och lyssna på vilka ändringar som träder i kraft  och annat aktuellt inom branschen.

Program:

12.30 Utbildningen börjar

Teman vi behandlar:

  • kollektivavtalsförändringar i småbarnspedagogiken, från AKTA till UKTA, ändringen träder i kraft 1.9.
  • småbarnspedagogikens klientavgifter förändras – lagändringen träder  i kraft den 1.8.
  • avvikelser från dimensioneringn samt anmälningsplikten – lagändringen träder  i kraft den 1.8.
  •  försök med tvåårig förskoleundervisning startar den 1.8. – vad förändras?

16.00 Utbildningen avslutas

Föreläsare:

Canelia Wessman fungerar som arbetsmarknadsombudsman på KT Kommunarbetsgivarna. KT förhandlar och avtalar om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen med de huvudavtalsorganisationer som representerar de anställda, samt bevakar kommunarbetsgivarnas intressen.

Canelia jobbar med anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken. För stunden jobbar hon bl.a. som ordförande för samarbetsgruppen för småbarnspedagogiken.

Jarkko Lahtinen fungerar som utvecklingschef vid enheten för välfärd och bildning på Finlands Kommunförbund. Som specialområde; småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Jag har egentligen jobbat med småbarnspedagogik hela den tid som jag varit verksam i arbetslivet. Småbarnspedagogiken med alla dess delområden är således mycket bekant för mig. Innan jag började vid Kommunförbundet jobbade jag drygt 20 år inom Helsingfors stads småbarnspedagogik, de senare tio åren som områdeschef i östra Helsingfors.

OBS! Jarkko föreläser på finska, men utbildningsmaterialet (som skickas ut till deltagarna någon dag före kursen) är på svenska och frågor och kommentarer kan gärna framföras på svenska.

Anmälan senast: 18.8.2021

Prissättning:

Grundpris per deltagare: 200 euro + moms 24%.     

Grupprabatt om flera deltagare jobbar i samma kommun eller organisation:

  • 5-10 personer/800 euro + moms
  • 11-20 personer/1294 euro + moms
  • Över 20 deltagare/1647 euro + moms
  • Över  30 deltagare/2000 euro + moms

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 12.8.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

Välkommen med!