27.10.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Vad borde kommunerna fokusera på

Krympande kommuner – anpassning och livskraft

För vem? Kommunala strateger och övriga intresserade.
Med vem? Josefina Syssner, Siv Sandberg, Minna-Marja Jokinen, Angelique Irjala och Patrik Björkman.

Utbildningen hålls onsdagen den 10.11 kl. 9-12. 

Krympande kommuner, det vill säga kommuner med befolkningsminskning, blir allt vanligare. År 2040 väntas befolkningen öka enbart i Nyland på fastlandet. Läget ser likadant ut i många kommuner i våra grannländer och i Europa. Diskussionerna och strategierna är också likadana: Vi behöver få mera invånare.

Men vad gör man om strategin inte fungerar? Om det inte kommer mera invånare till kommunen? 

Livskraft och företagande kommer att ha en ännu större tyngdpunkt i den nya kommunstrukturen efter social- och hälsovårdsreformen. Företagarnas kommunbarometer (2020) visar att det viktigaste för företagare är att kommunala beslut fattas med tanke på företag. Det svåraste problemet i kommunala beslutsprocesser är ineffektivitet. Hur kan kommunen bättre stöda sina företag?

Program:

Kl. 9 Tillväxt- kontra anpassningspolitik och strategi med Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle på Linköpings universitet.

Kl. 9.45 Hur kan man bevara den politiska och administrativa organisationen funktionsduglig i krympande kommuner med Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. 

Kl. 10.15 Ekonomi för krympande kommuner med Unna Heimberg, finansexpert på finansministeriet, kommun- och regionförvaltningsavdelningen. Enheten för finansiering, utvärdering och information.

Kl. 11 Hur stöda företag att verka i regionen? Angelique Irjala, VD för Kristinestads näringslivscentral.

Kl. 11.30 Erfarenheter av stöd och icke-stöd från kommunen, vad önskas av kommunerna? Patrik Björkman, företagare på Kuljetus Björkman i Borgå. Björkman har också varit förtroendevald under föregående mandatperiod. 

Vi för gärna diskussion med deltagarna under denna utbildning. 

 

Prissättning: 

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 27.10.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Anmälan senast: 27.10.2021

Välkommen med!