30.09 - 01.10.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Kommundirektörsdagarna 2021

Entreprenörskap och digitalisering

För vem? Kommundirektörer i åländska och tvåspråkiga kommuner.
Med vem? Peter Kietz, VD vid Mercuri International Nordic, kommundirektör Lars-Åke Ståhl och näringslivssamordnare Krister Persson från Burlöv i Skåne, chief executive Paul O’Brien från Association for Public Service Excellence (APSE) i  Storbritannien, vd Minna Karhunen från Kommunförbundet, ledande jurist Ida Sulin från Kommunförbundet, utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist från Borgå och Mikko Malmgren, direktör vid DigiFinland.

Årets kommundirektörskonferens hålls endast online: En eftermiddag kring  entreprenörskap och en förmiddag kring digitalisering.

Torsdag 30 september kl. 13-17 (med pauser)

Välkomsthälsning av  VD Minna Karhunen och Ulf Stenman, direktör för svenska enheten vid Kommunförbundet.

Entreprenörskap

När välfärdsområdena tar över social- och hälsovården fokuserar kommunerna i allt högre grad på att utveckla välmående och utbildning, samt att skapa förutsättningar för arbetsplatser. Under eftermiddagen hör vi tre inledningar:

Vilka problem stöter man ur näringslivsperspektiv på när man försöker inleda en dialog och samarbeta med den offentliga sektorn? Den frågan tar VD Peter Kietz avstamp från i sin inledning på Kommundirektörskonferensen. Peter har lång erfarenhet av att jobba med företag, sedan fem år tillbaka leder han Mercuri Internationals verksamhet i Norden. Företaget fokuserar på säljorienterad konsultering och kompetensutveckling.

Andra frågor han kommer att diskutera med deltagarna är:

  • Vilka frågor är speciellt angelägna för ett företag att diskutera med en kommun då man även bör ta ställning till etablering på ny ort?
  • Hur säljer man som kommundirektör sin kommun till företagen?
  • Vilken kompetens behöver man ha i den egna organisationen för att lyckas sälja in kommunen?
  • Hur kan man dra nytta av digitaliseringen både när det gäller att bygga upp den egna säljkompetensen och locka företag att etablera sig?

Peter kommer både med ett helikopterperspektiv och med konkreta exempel från företagsvärlden. Dessutom plockar han fram godbitar ur den forskning som Mercuri Research utför.

Lars-Åke Ståhl är kommundirektör i Burlöv kommun utanför Malmö och har hunnit uppleva både framgångar och bakslag i hur man samarbetar med företagen. Krister Persson anställdes som näringslivssamordnare för några månader sedan. I Svenskt näringslivs ranking gällande företagsklimat (foretagsklimat.se/ranking) steg Burlöv från 28:e till 5:e plats i fjol. Lars-Åke berättar om näringslivsresan från medelkommun till topplacering, med inspel av Krister.

Paul O’Brien is Chief Executive at APSE, Association for Public Service Excellence in the UK (apse.org.uk). He is also chairing APSE’s Local Government Commission 2030 at present. APSE is working with over 300 councils throughout the UK. UK local government was hit badly by financial austerity from 2010 onwards and this brought about a situation where councils focused on not only efficiency and effectiveness but also innovation, income generation and entrepreneurship over the last decade. Newer public policy crises around climate change, Brexit, digitalisation alongside covid-recovery are focusing minds at present. Paul will give an overview (in English) of these challenges from the last ten years and what is up and coming over the next ten.

Tid för frågor och diskussion i anslutning till alla inledningar.

 

Fredag 1 oktober kl. 8-12 (med pauser)

Digitalisering

Ida Sulin, ledande jurist vid Kommunförbundet, specialiserar sig på digitalisering. Nu planeras tvingande lagstiftning som kommer att ställa nya krav på kommunerna. Ida berättar om vad som är att vänta från EU och nationellt:  i vilken riktning också lagstiftningen nu styr offentlig verksamhet, mot allt mer proffsig användning av data och mot att lämna ut allt mer data för förädling av företag (som det offentliga bör kunna dra nytta av). Riktningen går mot att våga använda också AI som stöd för förvaltningen och exempelvis förutse behov i kommunen genom intelligent stöd.

Charlotta Grönqvist, utvecklingsdirektör i Borgå, berättar om hur man arbetar med digitalisering i Borgå: möjligheter, svårigheter, och framtidsplaner. 

Mikko Malmgren, direktör vid DigiFinland, inleder kring samarbete i digitala projekt: inom offentliga sektorn, mellan offentliga och privata sektorn.

Vad kan vi göra tillsammans? Diskussion om hur åländska och tvåspråkiga kommuner kan samarbeta – med varandra och med andra kommuner – för att snabbare gå framåt i den digitala utvecklingen. Ida Sulin och Charlotta Grönqvist deltar i diskussionen.

 

Prissättning:

290 euro + moms.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med fredagen den 10 september 2021.

Anmälan senast måndagen den 27 september.

Välkommen!

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 27.09.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Kommundirektörskonferens , Online
Pris 290 euro + moms.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 27.09.2021 - Anmäl online