Banner för Kvalitetsmässan 2022: den självklara mötesplatsen för offentlig sektor - 7-9 mars 2022 i Göteborg
14.04 - 22.04.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Har du budgetansvar men kanske inte ekonomisk utbildning?

Kommunalekonomi för tjänsteinnehavare

För vem? Tjänsteinnehavare med ansvar för sin verksamhets budget.
Med vem? Controller Irene Malmberg och finansdirektör Henrik Rainio, båda från Borgå stad.

Vilka utgifter ska budgeteras på drift, vilka som investeringar? Hur följer man bäst upp budgeten? Hur läser man ett bokslut?

Om det här är frågor du funderar på i ditt arbete har du nytta av den här utbildningen. Kommunalekonomi skiljer sig från näringslivsekonomi, och kräver sitt eget kunnande. I Borgå har man jobbat med att göra budgetboken till ett tydligt och användbart arbetsredskap. Under två utbildningar med ett hemarbete däremellan har du nu möjlighet att ta del av den här sakkunskapen. Tack vare grupprabatten (se nedan) kan ni komma många från samma kommun.

UTBILDNING 1: Onsdagen den 14 april kl 8.30-11

Kommunens ekonomi som helhet

 • Lagar, anvisningar och normer som styr den kommunala ekonomin
 • Kommunens verksamhetsutgifter och verksamhetsintäkter, skatter och statsandelar
 • Kommunens resultaträkning och finansieringskalkyl, driftsekonomi och investeringar

Kommunernas budgeteringsprocess

 • Budgeteringsprocessen i kommuner
 • En balanserad budget

Redovisning och interna poster

 • Kommunens redovisning och kontering – vad, vart och varför?
 • Interna poster i kommuner

Diskussion och instruktioner till hemarbetet

UTBILDNING 2: Torsdagen den 22 april kl 8.30-11

Budgetuppföljning och prognoser

 • Att följa upp budgetutfallet
 • Kostnadsberäkning
 • Vad bör man beakta när man gör prognoser?
 • Tilläggsanslag och budgetöverskridningar
 • Bokslut och att läsa ett bokslut
 • Exempel och tips

 Man kan inte delta i bara ett webbinarium.

Föreläsare:

Irene Malmberg, controller vid Borgå stad. Har erfarenhet speciellt gällande utveckling av budgetering samt ekonomirapportering och har tidigare jobbat också vid Kotka stad samt Lovisa stad.

Henrik Raino, finansdirektör vid Borgå stad. Har omfattande erfarenhet av kommunalekonomin i olika kommuner och har tidigare jobbat med kommunalekonomi vid Finlands kommunförbund.

 

Prissättning

Grundpris per deltagare: 250 euro + moms. 

Grupprabatt om flera deltagare jobbar i samma kommun eller organisation:

 • 5-7 personer: 1000 euro + moms
 • 8-10 personer: 1500 euro + moms

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med den 30 mars 2021. Efter det debiterar vi 50 procent av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.