10.01.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Kommunal utveckling i socioekonomiskt utsatta bostadsområden

För vem? Kommunalt anställda och övriga intresserade som arbetar/vill arbeta med att utveckla socioekonomiskt utsatta bostadsområden.
Med vem? Det svenska konsultbolaget Urban Utveckling.

Behöver du inspiration för att utveckla socioekonomiskt utsatta bostadsområden? Vill du bli bättre på medborgarinflytande? Hur kan du arbeta med samverkan för att
utveckla platser? Hur kan du arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande? Bland annat dessa frågor besvaras under vår nya utbildning som erbjuds.

Utbildningen hålls online tisdag den 2.2.2021 kl. 9-15.

Program

09:00-09:05 Introduktion för dagen
09:05-10:00 Stadsdelsutveckling – hur du kan arbeta med olika metoder
och tillvägagångsätt.
10:00-10:15 Paus
10:15-11:00 Medborgarinflytande – hur du kan arbeta med dialog och
delaktighet
11:00-11:15 Paus
11:15-12:00 Platssamverkan – hur du kan arbeta med samverkan för att
utveckla platser
12:00-13:00 Paus
13:00-13:45 Brottsförebyggande och trygghetsskapande ur ett kommunalt
perspektiv – hur du kan arbeta förebyggande
13:00-13:15 Paus
13:15-15:00 Workshop – övningar med lärdomar från dagen

Samtliga föreläsningar innehåller exempel från Sverige och utformas
med interaktiva övningar för deltagarna.

Urban Utveckling är ett svenskt företag med bas i Stockholm. Företaget arbetar med tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden och har de senaste 15 åren genomfört 100- tals uppdrag med områdesutveckling i dessa bostadsområden över hela Sverige. Företaget arbetar med att tillämpa teori till praktik. Detta innebär att ta fram sociala analyser utifrån en bredd av metoder, ofta med utgångspunkt från de som bor och verkar i ett bostadsområde. Detta för att identifiera ett områdes potential och utvecklingsmöjligheter. 

Urban Utveckling har bred erfarenhet av att arbeta med frågor som rör utveckling av bostadsområden och stadsdelar. Under 2020 har de hållit i kurser och föreläst på uppdrag av några av Sveriges största branschorganisationer bland annat Fastighetsnytt, Dagens Samhälle, Dagens Industri, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Business Arena och Teknologiskt institut. 

Kursen kommer att ge er kunskap om hur ni i er roll som kommunala tjänstepersoner och stadsutvecklare, kan arbeta med att kartlägga, föra dialog, arbeta brottsförebyggande, arbeta med trygghetsskapande samt vilka resultat som kan uppnås genom platssamverkan. 

Som föreläsare fungerar:

Oliver Berger är utvecklingschef och utredare på Urban Utveckling. Oliver är utbildad statsvetare och har en magister i samhällsplanering. Oliver arbetar med utveckling av socioekonomiskt utsatta områden ofta med metod- och processtöd. Han har bland annat genomfört kartläggningar av segregation, utvärderingar av trygghet- och brottsförebyggande insatser samt ett stort antal medborgardialoger. Oliver arbetar löpande med platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av den BID-inspirerade fastighetsägarföreningen Skärholmens fastighetsägare. 

Helena Kihlanki är utredare inom social hållbarhet på Urban Utveckling. Hon arbetar dagligen med sociala områdesanalyser i socioekonomiskt utsatta områden. Hon har stor kunskap och erfarenhet av att planera och genomföra dialogprocesser som processtöd i arbete med social hållbarhet. Helena är utbildad samhällsplanerare, kulturgeograf och har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning. 

Sista anmälningsdag är 18.1.2021.

Prissättning

Grundpris per deltagare: 250 euro + moms 24%. 

Grupprabatt om flera deltagare jobbar i samma kommun eller organisation:

  • 5-10 personer/1000 euro + moms
  • 11-20 personer/1600 euro + moms
  • Över 20 deltagare/2500 euro + moms

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 18.1.2021 Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  

Välkommen med på utbildning!