Banner för Kvalitetsmässan 2022: den självklara mötesplatsen för offentlig sektor - 7-9 mars 2022 i Göteborg
24.11.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Fokus på kommunal förvaltning och ekonomi

Klarspråk och terminologi – bättre texter!

För vem? Alla som vill lära sig skriva om kommunal förvaltning och ekonomi så att också invånarna förstår.
Med vem? Maria Fremer, myndighetsspråkvårdare vid Språkrådet i Sverige och Institutet för de inhemska språken. Sofia Stolt, universitetslektor i svenska och affärskommunikation vid Hanken Svenska handelshögskolan.

Utbildningen hålls online den 24 november kl. 8.30-11.30

Hur ska jag skriva så att texten både är lätt att förstå och korrekt? Det är en fråga som många som jobbar på svenska inom den kommunala förvaltningen ofta ställer sig. 

Nu får du hjälp av experter (och stöd av kolleger). Den här online-utbildningen fokuserar på kommunal förvaltning och ekonomi.

I utbildningen ingår webbkursen Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter. Vi ber dig gå igenom den i förväg (det tar 1–2 timmar) och fundera på frågor som du vill att föreläsarna tar upp. Genom webbkursen får du en uppfattning om vad klarspråk är och på föreläsningen får du svar på frågor som är relevanta och aktuella för just dig i ditt arbete.

När du anmäler dig till denna utbildning kan du skriva in frågor som du vill att föreläsarna tar upp. Det går också bra att e-posta frågor till barbro.teir@kommunforbundet.fi före den 10 november.

Program:

8.30 Välkommen på utbildning, så här arbetar vi idag 

8.35-10 VAD ÄR KLARSPRÅK OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? | Maria Fremer, myndighetsspråkvårdare

Klarspråk handlar om att skriva sakliga, klara och begripliga texter. Språket ska vara vårdat och enkelt, meningsbyggnaden okomplicerad, och meningarna ska ha tydliga samband. Informationen väljs utgående från läsarens behov och presenteras i en logisk ordningsföljd. Då blir det lättare för läsaren att förstå och ta till sig textens innehåll. Klarspråk är idealet för all myndighetskommunikation, men speciellt för texter som är riktade till allmänheten och till enskilda kommuninvånare.

Maria Fremer är myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken. Just nu vikarierar hon vid Språkrådet i Stockholm, där hon arbetar med klarspråksfrågor och språkvård. Maria tar upp och diskuterar frågor och funderingar som deltagarna skickat in efter att de gått igenom webbkursen Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter.

10-10.05 Paus

10.05-11.30 TERMINOLOGI INOM KOMMUNAL FÖRVALTNING OCH EKONOMI | Sofia Stolt, universitetslektor vid Hanken 

Vad skiljer en ersättare från en suppleant eller en förman från en chef? Är det tjänsteman, tjänsteinnehavare eller tjänsteperson som gäller idag? Vad är en avskrivning eller ett nyckeltal och hur uttalas egentligen ordet budget

En branschspecifik terminologi inom den egna sektorn kan verka solklar för en själv men kryptisk för kommuninvånare och kommunalt anställda inom andra sektorer. En god kommunikation kräver klara och korrekta texter och en språklig insikt och förståelse för mottagaren. Att formulera objektiva och neutrala texter utan värdeladdning är en konst och tonen i texten, liksom stilmarkörer, har en betydelse för hur mottagaren uppfattar innehåll och budskap. 

Sofia Stolt är universitetslektor i svenska och affärskommunikation vid Hanken Svenska handelshögskolan och tar upp terminologi inom förvaltning och ekonomi. Hon redogör för de största fallgroparna då det gäller termer och begrepp, hur föråldrade ord och ny terminologi ska hanteras och presenterar normen för en skriven text.  Sofia berättar vad som bör uppmärksammas i intern och extern kommunikation och diskuterar förhandsställda frågor.”

11.30 Avslutning och tack för idag

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltar du i flera språkutbildningar i november för att få information om terminologi i olika branscher? Eftersom klarspråksdelen är ungefär densamma i utbildningarna kostar det 180 euro (+ moms) att delta första gången och 90 euro (+ moms) per utbildning efter det. Skriv in i kommentarsfältet att du deltar i flera utbildningar när du anmäler dig. Denna rabatt går inte att kombinera med grupprabatten.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med den 9 november 2021.

Anmälan senast fredagen den 19 november.

Välkommen!