Banner för Kvalitetsmässan 2022: den självklara mötesplatsen för offentlig sektor - 7-9 mars 2022 i Göteborg
18.11.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Fokus på utbildningen

Klarspråk och terminologi – bättre texter!

För vem? Alla som vill lära sig skriva om utbildning så att också invånarna förstår.
Med vem? Maria Fremer, myndighetsspråkvårdare vid Språkrådet i Sverige och Institutet för de inhemska språken. Pamela Granskog, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

Utbildningen hålls online den 18 november kl. 08.30-11.30

Hur ska jag skriva så att texten både är lätt att förstå och korrekt? Det är en fråga som många som jobbar på svenska inom den kommunala förvaltningen ofta ställer sig. 

Nu får du hjälp av experter (och stöd av kolleger). Den här online-utbildningen fokuserar på utbildningen i kommunerna.

I utbildningen ingår webbkursen Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter. Vi ber dig gå igenom den i förväg (det tar 1–2 timmar) och fundera på frågor som du vill att föreläsarna tar upp. Genom webbkursen får du en uppfattning om vad klarspråk är och på föreläsningen får du svar på frågor som är relevanta och aktuella för just dig i ditt arbete.

När du anmäler dig till denna utbildning kan du skriva in frågor som du vill att föreläsarna tar upp. Det går också bra att e-posta frågor till barbro.teir@kommunforbundet.fi före den 4 november.

Program:

08.30 Välkommen på utbildning, så här arbetar vi idag 

08.35-10.00 VAD ÄR KLARSPRÅK OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? | Maria Fremer, myndighetsspråkvårdare

Klarspråk handlar om att skriva sakliga, klara och begripliga texter. Språket ska vara vårdat och enkelt, meningsbyggnaden okomplicerad, och meningarna ska ha tydliga samband. Informationen väljs utgående från läsarens behov och presenteras i en logisk ordningsföljd. Då blir det lättare för läsaren att förstå och ta till sig textens innehåll. Klarspråk är idealet för all myndighetskommunikation, men speciellt för texter som är riktade till allmänheten och till enskilda kommuninvånare.

Maria Fremer är myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken. Just nu vikarierar hon vid Språkrådet i Stockholm, där hon arbetar med klarspråksfrågor och språkvård. Maria tar upp och diskuterar frågor och funderingar som deltagarna skickat in efter att de gått igenom webbkursen Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter.

10.00-10.05 Paus

10.05-11.30 TERMINOLOGI INOM UTBILDNINGEN | Pamela Granskog, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen

Finns det någon skillnad mellan förlängd läroplikt och utvidgad läroplikt? Varför kan inte läroplanstexterna genomgående vara skrivna i presens – så att det låter mera aktivt? Vad är det för skillnad mellan grundskola och grundläggande utbildning? När talar man om lågklasser och när använder man åk 16? Och vad betyder HUX och nylitteracitet egentligen?

Hur hanterar vi språket som berör utbildning i våra kommuner? Vilka termer gäller inom det administrativa språket och vilka termer använder vi i vår kommunikation gentemot föräldrar, elever och studerande?

Pamela Granskog är undervisningsråd i modersmål och litteratur vid Utbildningsstyrelsen. Hon redogör för hur man hanterar språk och terminologi när det handlar om normativa texter och hur nya begrepp och ny terminologi hanteras både i förhållande till finskan och till det sverigesvenska språkbruket. 

11.30 Avslutning och tack för idag

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Vill du delta i flera utbildningar för att få information om terminologi i olika branscher? Eftersom klarspråksdelen är ungefär densamma i utbildningarna kostar det 180 euro (+ moms) att delta första gången och 90 euro (+ moms) per utbildning efter det. Skriv in i kommentarsfältet att du deltar i flera utbildningar när du anmäler dig. Denna rabatt går inte att kombinera med grupprabatten.

Mer info om den tredje och sista utbildningen hittar du här:

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med den 4 november 2021.

Anmälan senast måndagen den 15 november.

Välkommen!