04.11.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Fokus på social- och hälsovård

Klarspråk och terminologi – bättre texter!

För vem? Alla som vill lära sig skriva om kommunal social- och hälsovård så att också invånarna förstår.
Med vem? Maria Fremer, myndighetsspråkvårdare vid Språkrådet i Sverige och Institutet för de inhemska språken. Ulrika Krook, specialiserad jurist och universitetslärare vid Helsingfors universitet.

Utbildningen hålls online den 4 november kl. 8.30-11.30

Hur ska jag skriva så att texten både är lätt att förstå och korrekt? Det är en fråga som många som jobbar på svenska inom den kommunala förvaltningen ofta ställer sig. 

Nu får du hjälp av experter (och stöd av kolleger). Den här online-utbildningen fokuserar på social- och hälsovård.

I utbildningen ingår webbkursen Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter. Vi ber dig gå igenom den i förväg (det tar 1–2 timmar) och fundera på frågor som du vill att föreläsarna tar upp. Genom webbkursen får du en uppfattning om vad klarspråk är och på föreläsningen får du svar på frågor som är relevanta och aktuella för just dig i ditt arbete.

När du anmäler dig till denna utbildning kan du skriva in frågor som du vill att föreläsarna tar upp. Det går också bra att e-posta frågor till barbro.teir@kommunforbundet.fi före den 21 oktober.

Program:

08.30 Välkommen på utbildning, så här arbetar vi idag 

08.35-10.00 VAD ÄR KLARSPRÅK OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? | Maria Fremer, myndighetsspråkvårdare

Klarspråk handlar om att skriva sakliga, klara och begripliga texter. Språket ska vara vårdat och enkelt, meningsbyggnaden okomplicerad, och meningarna ska ha tydliga samband. Informationen väljs utgående från läsarens behov och presenteras i en logisk ordningsföljd. Då blir det lättare för läsaren att förstå och ta till sig textens innehåll. Klarspråk är idealet för all myndighetskommunikation, men speciellt för texter som är riktade till allmänheten och till enskilda kommuninvånare.

Maria Fremer är myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken. Just nu vikarierar hon vid Språkrådet i Stockholm, där hon arbetar med klarspråksfrågor och språkvård. Maria tar upp och diskuterar frågor och funderingar som deltagarna skickat in efter att de gått igenom webbkursen Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter.

10.00-10.05 Paus

10.05-11.30 TERMINOLOGI INOM SOCIAL- OCH HÄSLOVÅRD | Ulrika Krook, specialiserad jurist och universitetslärare vid Helsingfors universitet 

Går det fortfarande att använda de kortare termerna vårdreform och vårdområde? Vi har alltid använt ordet handikapp. Hemvård och hemservice – är det någon skillnad? Ska vi skriva patient, klient eller användare när vi riktar en text till allmänheten? Heter det serviceplan, individuell plan eller vårdplan? 

Social- och hälsovårdssektorn är bred och omfattande. Inom sektorn arbetar många olika yrkesgrupper och ibland uppfattas termer och begrepp olika också av tjänstemän och annan personal. Under utbildningen går vi igenom både termer som allmänt berör hela området men också specifika termer för olika sektorer.

Ulrika Krook är specialiserad jurist inom social- och hälsovårdssektorn, barnrätten och funktionshinderrätten. Hon jobbar som universitetslärare på Soc & Kom/ Helsingfors universitet. Hon har erfarenhet från social- och hälsovårdsorganisationer både via jobb och förtroendeuppdrag. Hon är medlem i THL:s  svenska termgrupp, TOIMIA.

11.30 Avslutning och tack för idag

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Vill du delta i flera utbildningar för att få information om terminologi i olika branscher? Eftersom klarspråksdelen är ungefär densamma i utbildningarna kostar det 180 euro (+ moms) att delta första gången och 90 euro (+ moms) per utbildning efter det. Skriv in i kommentarsfältet att du deltar i flera utbildningar när du anmäler dig. Denna rabatt går inte att kombinera med grupprabatten.

Mer info om de andra utbildningarna hittar du här:

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med den 21 oktober 2021.

Anmälan senast måndagen den 1 november.

Välkommen!