09.05.2019 | Vasa
Inspirera andra! Dela evenemang

Senaste nytt om reformer, lagar, kommunala aktiebolag och koncerner, uppgörande av utvärderingsberättelse, med mera

Juridik och ekonomi för revisionsnämnder

En heldag späckad med information om det varje medlen i revisionsnämnden behöver vara uppdaterad på. Möjlighet att ställa frågor och diskutera!

Förmiddagen leds av Arto Sulonen, juridisk direktör vid Kommunförbundet:

Kl 9-10.15 Aktuellt om kommunallagstiftningen

          Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen – vad ändras och varför?

          Lagen om offentlig kungörelse upphävs, framtiden för kommunens anslagstavla

          Social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen

Kl 10.15-10.30 Kaffepaus

Kl 10.30-12 Offentligheten i aktiebolag

          Offentlighetslagens tillämpningar i kommunens dotterbolag

          Koncernkommunikation och koncerndirektivet

          Förtroendevaldas och koncernledningens tillgång till upplysningar

Kl 12-13 Lunch

Eftermiddagen leds av Martin Slotte, OFR- och CIA-revisor, KPMG

13.00-14.15  Uppgörande av utvärderingsberättelsen

          Bakgrund, utvärderingsberättelsens innehåll och själva uppgörandet

          Utvärdering av strategin och om kommunens verksamhet är ändamålsenlig och resultatrik

          Utnyttjande av utvärderingsberättelsen i kommunens verksamhet

14.15-14.30 Kaffepaus

14.30-16 Koncernstyrning och koncernövervakning

          Aktörer, uppgifter och ansvar

          Kommunens ägarpolitik

          Koncernbokslutet

 

Evenemangsinfo

Plats Hotell Scandic, Rostensgatan 6, Vasa
Pris 290 euro + moms. Deltagaravgiften inkluderar kursmaterial, den traktering som ingår i programmet och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 15.04.2019 - Anmäl online