Banner: Kostnadsfritt webbinarium om automatiserad ekonomirapportering.
23.04.2020 | On-line
Inspirera andra! Dela evenemang

Tvåspråkigt webbinarium kring offentliga handlingar

Journalisters rätt att få information

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av en offentlig handling. Vad betyder detta för journalister, som vill ha information, och för alla i kommunen som ombeds lämna ut information? Webbinariet hålls på både svenska och finska.

Under förmiddagen (kl 8.30-11.30) går Saija Haapalehto, jurist vid Finlands Kommunförbund , igenom:

  • Tidpunkten för när en handling blir offentlig.
  • Vem har rätt att få uppgifter ur en handling?
  • Begäran om att få ta del av en handling.
  • Hur en handling skall lämnas ut och tidsfrister.
  • Sekretessbelagda myndighetshandlingar.

Målgrupper: Journalister, kommunikatörer, informatörer.

Julkisuuslain mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa toisin säädetä. Asiakirjan salaamiselle tulee olla laissa säädetty peruste.

Saija Haapalehto,  joka toimii lakimiehenä Suomen Kuntaliitossa, käy aamupäivän aikana läpi seuraavia kysymyksiä:

  • Milloin asiakirja tulee julkiseksi?
  • Kenellä on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta?
  • Tietopyynnön esittäminen.
  • Asiakirjan antamistavat ja tietopyynnön käsittelyajat.
  • Asiakirjojen salassapitoperusteet.

Koulutuksen kohderyhmä: Toimittajat, viestinnän ammattilaiset, tiedottajat.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 15.04.2020

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Webbinarium , On-line
Pris Pris: 180 euro (+ moms) Grupprabatt ges enligt följande om deltagarna är från samma kommun/organisation: 5-10 deltagare, pris 720 euro (+ moms) 11-20 deltagare, pris 1200 euro (+moms) 21-30 deltagare, pris 1500 euro (+moms) 31 eller fler, pris 1800 euro (+moms).
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 15.04.2020 - Anmäl online