Öppna Kommunförbundets webbplats
03.06.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Jämställdhetsintegrerad budgetering

För vem? Chefer och andra som arbetar med budgetar.
Med vem? Det svenska konsultbolaget Medida.

Jämställdhetsintegrerad budgetering, även kallad könsmedveten budgetering, är internationellt en allt populärare strategi för att främja jämställdhet med utgångspunkt i budgeten och det finanspolitiska beslutsfattandet. Målet är att de offentliga utgifterna och inkomsterna fördelas på ett sätt som bidrar till jämställdhet.

Ministerierna i Finland använder sig redan av jämställdhetsintegrerad budgetering och nu har kommunerna möjlighet att också komma i gång med arbetet. Några föregångskommuner som t.ex. Helsingfors har redan börjat.

Utbildningen hålls torsdag 3.6 kl. 9–12.

Syfte:

Att ge deltagarna en grundläggande förståelse för vad jämställdhetsintegrering
av budgetar innebär samt inblick i vad det praktiska arbetet innebär.

Program:

Pass 1: Introduktion: varför använda budget i
jämställdhetsarbetet. Exempel från svenska kommuner.

Pass 2: Att skapa förutsättningar. Vi börjar med budgetens övergripande roll för att styra kommunens verksamhet. Har era kommuner mekanismer på plats för att ta till vara 
analyser och driva jämställdhetsarbete utifrån budgeten? Riktlinjer presenteras
och deltagarna arbetar själva i grupp.

Pass 3: Vem får ta del av pengarna. Hur ser resursfördelningen ut i kommunen? Får kvinnor och män lika stor del av den kommunala kakan? Vi pratar om vikten av könsuppdelad statistik och hur vi gör för att synliggöra den könsmässiga resursfördelningen i  vår budget.

Pass 4: När vi inte har statistik. Hur gör vi när vi inte har tillräckligt  med könsuppdelad statistik för att synliggöra resursfördelningen? Vad har vi för alternativa sätt att
jämställdhetsintegrera budgeten?

Pass 5: Avslut

Bra att veta:

För att förankra kunskaperna är det bra om deltagarna har med sig egna
budgetdokument att arbeta med.

Föreläsare:

Christina Ahlzén är statsvetare med dubbla inriktningar: offentlig förvaltning och
genus. Sedan 2008 driver hon företaget Medida. Medida arbetar främst med
analys och processledning inom ramen för jämställdhetsintegrering, oftast
mot kommuner. Bland annat utbildar Christina i analys, styrning  och
implementering av policyreformer utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och
hon utvecklar nya metoder för att underlätta intersektionella perspektiv i
jämställdhetsarbetet. Christina är författare till boken Räkna med jämlikhet
och hon är en i teamet bakom Jämlikhetsresan, ett processverktyg för
verksamhetsnära jämställdhetsarbete.

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 20.5.2021.

Anmälan senast 20.5.2021. 

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 20.05.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 180€ (+moms) per person. För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 20.05.2021 - Anmäl online