22.05.2018 | Helsingfors
Inspirera andra! Dela evenemang

Hur välja bästa kvalitet?

En fungerande valfrihet förutsätter att medborgarna kan jämföra kvaliteten på de vårdtjänster som producenterna erbjuder. I dagens läge saknas jämförande information om den medicinska kvaliteten. Kunderna måste förlita sig på vårdföretagens egen marknadsföring. Sverige, Norge och Danmark har öppna kliniska kvalitetsregister som hjälper medborgarna att välja och beslutsfattarna att utveckla vården. Men hur skall finländarna kunna välja när det saknas öppna nationella kvalitetsregister? Varför diskuteras inte frågan  om vårdens kvalitet i Finland i samband med vårdreformen?

Välkommen på seminarium! Seminariets språk är finska och svenska.

Tietoa seminaarista  suomeksi

Material

Program Ladda ned programmet för evenemanget
Kvalitetsindikatorer som underlag för val Eva Vintemon, Sveriges Kommuner och Landsting
Vaikuttavuustieto palveluiden johtamisessa Paulus Torkki, Helsingin yliopisto