02.09.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Förbättra demokratin i din kommun?

Hur komma i gång med medborgarbudgetering

För vem? Kommunala utvecklare - anställda och förtroendevalda.
Med vem? Marianne Pekola-Sjöblom på Kommunförbundet, Anders Nordh från Sveriges Kommuner och Regioner och Camilla Söderström, förvaltningsdirektör i Grankulla.

Utbildningen hålls 2 september kl. 9.30-11.30.

Medborgarbudgetering , även kallad deltagande budgetering från finska språket, börjar bli ett allt mera välkänt begrepp i finländska kommuner.

Medborgarbudgetering förenar ekonomi och demokrati. Invånarna tas med inte bara i diskussionerna utan också i besluten om hur de gemensamma ekonomiska resurserna ska utnyttjas. Hur ska gång- och cykelvägar, grönområden och idrotts- och motionsplatser genomföras? Även om det är fullmäktige som fattar besluten om den kommunala ekonomin i stora drag och om helheterna lönar det sig att lyssna på kommuninvånarna. Följden kan vara bättre fungerande tjänster och nöjdare invånare. I medborgarbudgetering kopplas ekonomi, demokrati och praktik samman. 

Program:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet: Introduktion 

Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Regioner: Den svenska modellen

Camilla Söderström, förvaltningsdirektör i Grankulla stad: Ett finländskt kommunexempel

Prissättning: 

Priset för deltagande på distans:

  • 150 euro (+moms)/person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
  • 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 19.8.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Välkommen med!

Sista anmälningsdag är 19.8.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 19.08.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 19.08.2021 - Anmäl online