20.08.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Förbättra demokratin i din kommun?

Hur komma i gång med medborgarbudgetering

För vem? Kommunala utvecklare - anställda och förtroendevalda.
Med vem? Marianne Pekola-Sjöblom på Kommunförbundet, Anders Nordh från Sveriges Kommuner och Regioner och Camilla Söderström, förvaltningsdirektör i Grankulla.

Utbildningen hålls 2 september kl. 9.30-11.30.

Medborgarbudgetering , även kallad deltagande budgetering från finska språket, börjar bli ett allt mera välkänt begrepp i finländska kommuner.

Medborgarbudgetering förenar ekonomi och demokrati. Invånarna tas med inte bara i diskussionerna utan också i besluten om hur de gemensamma ekonomiska resurserna ska utnyttjas. Hur ska gång- och cykelvägar, grönområden och idrotts- och motionsplatser genomföras? Även om det är fullmäktige som fattar besluten om den kommunala ekonomin i stora drag och om helheterna lönar det sig att lyssna på kommuninvånarna. Följden kan vara bättre fungerande tjänster och nöjdare invånare. I medborgarbudgetering kopplas ekonomi, demokrati och praktik samman. 

Program:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet: Introduktion 

Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Regioner: Den svenska modellen

Camilla Söderström, förvaltningsdirektör i Grankulla stad: Ett finländskt kommunexempel

Prissättning: 

Priset för deltagande på distans:

  • 150 euro (+moms)/person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
  • 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 19.8.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Välkommen med!

Sista anmälningsdag är 19.8.