20.04.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Hållbar politik och policy i krympande kommuner

För vem? Kommunala chefer och strateger samt övriga intresserade.
Med vem? Forskare Josefina Syssner och Siv Sandberg samt finansministeriet.

Utbildningen hålls torsdagen den 6.5 kl. 10-12. 

Krympande kommuner, det vill säga kommuner med befolkningsminskning, blir allt vanligare. År 2040 väntas befolkningen öka enbart i Nyland på fastlandet. Läget ser likadant ut i många andra kommuner i våra nordiska grannländer och också i Europa. Diskussionerna och strategierna är också likadana: Vi måste få mera folk.

Men vad gör man om strategin inte fungerar? Om det inte kommer mera folk till staden eller kommunen? Kom med på vår utbildning och lyssna på forskarnas idéer om krympande kommuners arbetssätt. 

Program:

Kl. 10 Tillväxt- kontra anpassningspolitik och strategi med Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle på Linköpings universitet.

Kl. 11 Hur kan man bevara den politiska och administrativa organisationen funktionsduglig i krympande kommuner med Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. 

Kl. 11.30 Hållbar ekonomi med Minna-Marja Jokinen, enheten för förvaltning, strukturer och ekonomi på Finansministeriet.

Anmälan senast: 22.4.2021

Prissättning: 

Priset för deltagande på distans:

  • 150 euro (+moms)/person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
  • 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 22.4.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Välkommen med!