14.10 - 09.11.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Grunderna i upphandling

För vem: Upphandlande tjänstepersoner som vill lära sig eller uppdatera sina kunskaper. Denna utbildning passar också fötroendevalda som fattar upphandlingsbeslut.
Med vem: Stadsombudsman Jonna Törnroos från Helsingfors stad och upphandlingschef Satu Wigren från Raseborgs stad.

Del 1: 14.10.2021 kl. 9.00 – 12.00
Del 2: 9.11.2021 kl. 9.00 – 12.00

Utbildningen består av två avsnitt, där vi går igenom upphandlingsprocessen från anbud till beslut. Under utbildningen har vi också övningar.

Vi börjar med teman som behandlar vad en offentlig upphandling är och dess olika nivåer, om annonsering och upphandlingsförfaranden och om innehållet i anbudsförfrågan.

Under det andra avsnittet behandlar vi bland annat behandling av inkomna anbud, slutande av kontrakt, upphandlingsdokumentens offentlighet och sökande av ändring i upphandlingsbeslut.

Del 1: 14.10.2021 kl. 9.00 – 12.00

Vad är en offentlig upphandling?

 • Upphandlingslagstiftningen
 • Syftet med reglerna
 • Upphandlingsprinciperna
 • Vem ska följa upphandlingslagstiftningen?

Upphandlingens nivåer

 • EU:s och den nationella nivån, vårdtjänster, koncessioner
 • Tröskelvärden
 • Uppskattning av värdet på en upphandling

Annonsering av upphandling

 • Marknadsundersökning
 • Upphandlingsannonsen

Upphandlingsförfaranden

 • EU-förfaranden
 • Nationella förfaranden
 • Direktupphandling

Innehållet i anbudsförfrågan

 • Lämplighetskrav på anbudsgivaren
 • ESPD-blanketten
 • Krav på föremålet för upphandlingen
 • Jämförelsekriterier
 • Elektronisk kommunikation

Del 2: 9.11.2021 kl. 9.00 – 12.00

Behandling av inkomna anbud

 • Kontroll av anbud
 • Val av anbudsgivare
 • Jämförelse av anbud
 • Motivering av upphandlingsbeslutet
 • Avbrytande av en upphandling

Slutande av kontrakt

 • Väntetid
 • Ändrande av kontrakt under kontraktstiden
 • Kontraktsvillkor och elektronisk fakturering
 • Uppföljning

Upphandling under tröskelvärden

 • Kommunens egna direktiv
 • Öppenhet, förfaranden

Upphandlingsdokumentens offentlighet

 • Partsoffentlighet
 • Allmän offentlighet

Sökande av ändring i upphandlingsbeslut

 • Upphandlingsrättelse
 • Besvär till marknadsdomstolen
 • Påföljder
 • Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person per avsnitt.

Grupprabatt från samma organisation:

 • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
 • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagare som är med i både utbildningsdelarna (14.10 och 9.11) får automatiskt 15 procent rabatt på det totala priset.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 7.10.2021.

Välkommen med!