30.11.2020 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Ny som chef? Behöver du fräscha upp dina kunskaper?

Grunderna i kommunal förvaltning

För vem? Chefer som är nya i sin roll eller som behöver fräscha upp sina kunskaper.
Med vem? Forskare Linnéa Henriksson (ÅA) och stadsdirektör Mats Brandt, Nykarleby.

Vad behöver chefer kunna om förvaltning för att göra bra beslut i sin vardag? Under det här webbinariet går forskardoktor Linnéa Henriksson igenom svaren till de vanligaste frågorna. Därefter intervjuas stadsdirektör Mats Brandt: Hur ser han som chefernas chef på kunskapen om förvaltningsfrågor?

Linnéa Henriksson har i mer än 15 år verkat som forskare och lärare i ämnet offentlig förvaltning, som ju är särskilt orienterat mot relationen mellan politik och förvaltning. Hon har bland annat forskat i hur olika gruppers (tjänstemäns, politikers, invånares etc.) olika perspektiv påverkar hur man ser på kommunens verksamhet. Därtill har hon varit förtroendevald lika länge, i diverse olika uppdrag, för närvarande som fullmäktiges ordförande i Raseborg. 

Under webbinariet lyfter hon följande frågor:

  • Vem finns kommunen till för?
  • Varför är det viktigt att förstå hur den offentliga sektorn skiljer sig från den privata?
  • Vad betyder god förvaltning?
  • Vad innebär ansvaret att främja (olika värden)?
  • Hur upprätthåller man en god relation till politiker?
  • Vilken sorts kommunikation är viktig?
  • Varför är det relevant att synliggöra kostnader och arbetet bakom beslut?
  • Vilka invånare ska man lyssna på?

Därefter intervjuas Mats Brandt, som är stadsdirektör i Nykarleby.  Webbinariets facilitator Barbro Teirs första fråga är vad han anser att kommunalt anställda chefer måste veta om förvaltning för att kunna sköta sitt jobb. 

Tid: Kl 8.30-11.30 måndagen den 30 november 2020.

Pris: 180 euro (+ moms) per del per person. Grupprabatt: 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms). 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms).  21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Välkommen med!

Detta är första delen i en serie webbinarier på svenska som Kommunförbundet arrangerar för nya chefer och sådana som vill fräscha upp sina kunskaper.  Varje kurs bjuder på en interaktiv föreläsning och en intervju med en chef. Andra teman i serien är:

Tipsa oss om du vill ha en kurs i något annat ämne: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi