Öppna Kommunförbundets webbplats
16.03.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Grunderna i arbetsrätt

För vem? Förmän och chefer inom den kommunala sektorn. Kursen lämpar sig också för övriga som jobbar med personalfrågor.
Med vem? Arbetsmarknadsombudsman Canelia Westman, KT Kommunarbetsgivarna.

Del 2: Uppsägnings- och hävningssituationer,  16.3.2021

Hösten 2020 ordnade vi webbinariet Grunderna i arbetsrätt del 1, där vi bl.a. gick igenom vad man borde tänka på då man ingår arbetsavtal. Vi behandlade också teman som: Ska det vara tjänste- eller arbetsavtalsförhållande? Anställning på viss tid eller tillsvidare? Hur beaktar man jämställdhetsfrågor i rekryteringsprocessen

Under del 2 diskuterar vi uppsägnings- och hävningströskeln då det gäller besvärliga situationer och frågor som har samband med arbetstagarens person. Därtill behandlar vi arbetsrättsliga frågor vid omorganisering av verksamheten samt eventuell uppsägning på grund av ekonomiska eller produktionsorsaker. Under dagen behandlas också arbetsgivarens skyldighet att erbjuda arbete och ordna utbildning.

Under webbinariet behandlar vi rättsfall och praktiska exempel bl. a. i form av gruppdiskussioner.

Program, del 2

9.30 Webbinariet börjar

Agenda
• Upphävande av arbetsavtal och tjänsteförhållande
• Varningens betydelse
• Uppsägning som har samband med den anställdas person
• Hävning av arbetsavtal och tjänsteförhållande
• Omorganisering av verksamhet och uppsägning på kollektiv grund

11.30 Lunch

12.15 Temat fortsätter

ca 14.45 Webbinariet slutar

Prissättning:

Priset för deltagande på distans via streaming (per avsnitt):

  • 1-4 deltagare: 250 euro (+ moms)/person. 
  • 5-10 deltagare: 220 euro (+ moms)/person
  • 11 deltagare eller fler: 180 euro (+ moms)/person.

Vi ger 30 euro rabatt per deltagargrupp vid deltagande via streaming då minst en av deltagarna deltar i båda avsnitten (avsnitt ett ordnades 9.12.2020).

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 8.3.2021.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 08.03.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Webbinarium
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 08.03.2021 - Anmäl online