Öppna Kommunförbundets webbplats
18.05.2021 | Utbildning, online
Inspirera andra! Dela evenemang

Funktionshinderservice i förändring

För vem? Socialarbetare i kommunerna men också övriga som arbetar inom funktionshindersektorn.
Med vem? Stina Sjöblom och Rut Nordlund-Spiby, THL.

Kommunförbundet ordnar i samarbete med THL en fortbildning på svenska inom funktionshinderområdet.

Temat för fortbildningen är Försök med personlig budget för personer med funktionsnedsättning. 

Hur utvecklas service för personer med funktionsnedsättning? Hur påverkas socialt arbete ur professionella och brukares perspektiv?

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar ett försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning 2020 – 2021.

Under en halv dags utbildning går vi igenom målsättningarna för projektet som skall utmynna i ett förslag till regeringsproposition. Projektet bedrivs nationellt och i nio regionala försöksprojekt som eftersträvar bestående förändringar i praxis när det gäller anordnandet av service för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen ordnas tisdagen den 18.5.2021 kl. 9-12.

Vi kommer att presentera några förslag och berätta om vilket stöd professionella hittar i Handboken om funktionshinderservice . Vi tar gärna emot frågor och funderingar på förhand som vi kan behandla under utbildningen.

Som föreläsare på utbildningen fungerar:
Stina Sjöblom, specialforskare, pol.lic., legitimerad socialarbetare, THL och
Rut Nordlund-Spiby, expert, pol.mag., legitimerad socialarbetare, webbredaktör för
Handbok om funktionshinderservice, THL

Program:

Tisdag 18.5.2021

9.00 Välkommen med på utbildningen!

9.05 – 9.45 Personalisering i socialt arbete
• Personalisering av funktionshinderservice – hur hantera möjligheter och hotbilder i socialt arbete?
Stina Sjöblom, specialforskare, pol.lic., legitimerad socialarbetare, THL

09.45 – 09.50 Bensträckare

09.50 – 10.35 Försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning
• Försöket med personlig budget för personer med funktionsnedsättning öppnar för nya möjligheter inom funktionshinderservice (några exempel diskuteras)
Stina Sjöblom

10.35 -10.45 Paus

10.45 – 11.15 Handbok om funktionshinderservice som verktyg för socialarbetare

Handboken är SHM:s officiella styrinstrument för funktionshinderservice i kommunerna. Den fungerar också som ett praktiskt arbetsredskap i det vardagliga arbetet.
Rut Nordlund-Spiby, expert, pol.mag., legitimerad socialarbetare, webbredaktör för Handbok om funktionshinderservice, THL

11.15 – 12.00 Personlig budget i serviceprocessen inom funktionshinderservice
• Hur påverkar personlig budgetering serviceprocessen inom funktionshinderservice?
Stina Sjöblom

12.00 Utbildningen avslutas

Aktuella webbsidor:
Handbok om funktionshinderservice

Försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning

Prissättning

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 11.5.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 11.05.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Utbildning, online
Pris 180 € + moms. För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 11.05.2021 - Anmäl online